zelfontwikkeling

Zelfontwikkeling en zelfkennis van de heks

Geschatte leestijd: 27 minuten

Om verder te komen als heks en als mens is het nodig om te begrijpen waar je voor staat, hoe je in elkaar zit en waar je op het persoonlijke vlak aan kunt werken. Zelfkennis en zelfontwikkeling leiden tot meer innerlijk evenwicht. Het geeft je de mogelijkheid om je kennis en wijsheid naar een hoger niveau te tillen. Daarom zijn het leren kennen en waarderen van jezelf niet te onderschatten onderwerpen voor een heks of wijze vrouw. In dit artikel lees je hoe zelfontwikkeling en zelfkennis je verder brengen op je heksenpad.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Blog » Wat is hekserij?» Zelfontwikkeling

Inhoudsopgave

Je karakter

Je karakter bepaalt voor een deel hoe je in elkaar zit. Karakter wordt ook wel ‘aard’ of ‘inborst’ genoemd en is afgeleid van het Griekse woord voor ‘stempel’ of ‘inkerving’. Het is de vaste combinatie van innerlijke eigenschappen die je hebt. De genetische eigenschappen die je van je (voor)ouders hebt meegekregen bepalen deels welke karaktertrekken, karakteristieken en kenmerken je hebt als persoon.

Je persoonlijkheid

Net als jij ben ik een uniek individu. Toch zie ik glashelder hoe ik op mijn vader en moeder lijk, en misschien nog wel meer op mijn oma van moeders kant. Ik heb het dan over mijn basiskaraktertrekken, niet over hoe ik mijzelf tot volwassenheid heb ontwikkeld, of hoe mijn achtergrond, opvoeding en omgeving invloed op mij hebben gehad. Die dingen vormen volgens de psychologie namelijk niet mijn karakter, maar mijn persoonlijkheid. En mijn persoonlijkheid lijkt niet echt op die van mijn ouders. Door allerlei interne en externe invloeden heb ik heb mijn eigen beeld van de wereld gevormd; ik kijk heel anders tegen bepaalde dingen aan dan mijn (voor)ouders en ik reageer er anders op.

Als heks of wijze vrouw is het belangrijk om te weten hoe je karakter en persoonlijkheid in elkaar zitten. Ze bepalen hoe je leert, hoe je met dingen omgaat en hoe je naar jezelf en de wereld kijkt. Alleen als je jezelf goed leert kennen kun je hekserij vormgeven op een manier die bij je past. Wat je nodig hebt om zelfkennis te bereiken zijn een open blik en een grote mate van (zelf)bewustzijn.

LEES OOK
Wat is hekserij?

Zelfontwikkeling en (zelf)bewustzijn

Carl Gustav Jung stelde dat er vier psychologische bewustzijnsfuncties zijn: denken, voelen, gewaarwording en intuïtie. Deze functies spelen allemaal een rol als je met hekserij bezig bent. Je kunt deze bewustzijnsfuncties volgens Jung onderverdelen in twee groepen: rationeel (oordelend) en irrationeel (beoordelend). Hij legt dit als volgt uit:

  • Door te denken bepalen we of iets in onze ogen juist is of onjuist.
  • Door te voelen bepalen we of iets aangenaam is of onaangenaam.
  • Door gewaarworden schatten we in wat in een situatie of met een voorwerp mogelijk is.
  • Door intuïtie bepalen we onze mogelijkheden vanuit een sterk inwendig gevoel.

Al deze dingen, of een combinatie ervan, gebruik je om dingen in te schatten en beslissingen te nemen. Afhankelijk van de situatie waarin je verkeert is een van deze vier dingen op een bepaald moment het meest belangrijk en de rest ondergeschikt. Dit wisselt steeds.

Als je dit ombuigt naar hekserij en het wijze-vrouwenambacht, betekent het dat je goed nadenkt over wat je doet, bijvoorbeeld als je een bezwering schrijft. Op een ander moment heeft het voelen de overhand, want door te voelen kunt je uitvinden of je een bepaalde werkwijze fijn vindt of niet. Als je een stuk gereedschap voor je heksenpraktijk uitkiest, schat je in wat je ermee kunt doen en of je daar iets aan hebt. Dan heeft gewaarworden de overhand. Heb je een stuk gereedschap gevonden, dan kun je voelen of dit echt wel bij je past. Hierbij volg je je intuïtie.

zelfontwikkeling heks

De waarheid

Als heks, en als mens, is het goed om je te realiseren dat er niet zoiets bestaat als ‘de waarheid’. We hebben allemaal onze eigen waarheid. Dat zijn overtuigingen waar wij achter staan, maar waar anderen het mogelijk niet mee eens zijn. Het kan gebeuren dat iemand jouw waarheid bekritiseert, belachelijk maakt, of zelfs je zelfs verbiedt iets met jouw waarheid, in dit geval hekserij, te doen. Hoe ga je daarmee om?

Kruip je in je schulp als iemand vindt dat wat jij doet stom of raar is? Spring je in de verdediging als iemand zegt dat heksen de duivel vereren? Ga je met volle kracht ten aanval als iemand een vooroordeel heeft ten aanzien van heksen? Of probeer je rustig uit te leggen dat dit jouw manier van leven is, waar je achter staat.

Zelf voel ik niet de behoefte om iemand te overtuigen van mijn waarheid. Ik vind dat iedereen zelf mag beslissen wat hij of zij denkt of gelooft. Daarom probeer ik om niet over anderen en hun levenswijze te oordelen. Dat betekent overigens niet dat ik nergens een mening over heb. Die heb ik soms wel en soms niet. Een mening hebben is niet verplicht en hij hoeft niet (ver)oordelend te zijn.

Één ding is zeker: het is het altijd een keus hoe je ergens op reageert of hoe je ergens mee omgaat, zelfs als dat op het moment zelf niet tot je doordringt. Je maakt die keus dan onbewust, mogelijk vanuit een soort reflex of uit gewoonte. Elke actie veroorzaakt een reactie, hoe klein ook. Daarom is het zinvol om eens goed na te denken over wat jouw eigen acties en reacties teweeg kunnen brengen bij anderen en wat de (re)acties van anderen doen met jou. Ook zo leer je jezelf beter kennen.

zelfontwikkeling in hekserij

Zelfontwikkeling en intuïtie

Het woord Intuïtie vindt zijn oorsprong in het Latijnse ‘intuetor’, dat ‘beschouwen’, ‘aandachtig bekijken’ of ‘staren naar’ betekent. Toch is niet iedereen het eens over wat het begrip intuïtie nu precies inhoudt. 

Volgens de Van Dale betekent het ‘inzicht zonder nadenken’.

Een andere uitleg spreekt over een onzichtbare verbinding met het ‘hogere’, dat over het algemeen onbereikbaar is voor de mens. Als het lukt hier contact mee te maken, kun je bijzondere inzichten verwerven.

In de dagelijkse spreektaal wordt het woord intuïtie meestal gebruikt als we het hebben over de verbinding met ons onderbewuste. Je kunt dingen feilloos inschatten, zonder nadenken. Diep van binnen weet je op een bepaald moment gewoon wat voor jou het beste is. Je voelt het, zonder er een duidelijke verklaring voor te kunnen geven. Dit principe wordt ook wel onderbuikgevoel genoemd.


TIPS

~Ontwikkel jezelf aan de hand van jaarfeesten.
~Maak gebruik van divinatie om meer inzicht in jezelf te krijgen.


Wat je als heks aan je intuïtie hebt

Ervaren heksen en wijze vrouwen vertrouwen op hun gevoel en intuïtie. Gevoel en intuïtie komen volledig uit jezelf en jij bent een unieke persoon. Dat verklaart waarom hekserij zo persoonlijk is. Het is tevens de reden waarom er geen goede of foute manier van hekserij beoefenen bestaat. Je intuïtie bepaalt voor een groot deel wat je doet en hoe je iets doet. Je bouwt als het ware een brug tussen je bewustzijn en de kennis die in je onderbewustzijn verborgen is.

In het begin kan het luisteren naar en het volgen van je intuïtie spannend zijn. Stel je voor dat je het mis hebt? Wat dan? Als ik naar mezelf kijk, kan ik zeggen dat het luisteren naar mijn intuïtie me altijd helpt bij het inschatten van personen of situaties en bij het nemen van beslissingen. Als ik er niet naar luister, dan pakt dat vaak minder goed uit. Wel is het zaak om intuïtie los te koppelen van angst of aangeleerde denkpatronen. Angst kan ervoor zorgen dat je iets niet doet. Je blijft in je comfortzone hangen, terwijl je intuïtie zegt dat je er juist uit moet stappen. Aangeleerde denkpatronen werken soms ook belemmerend. Ze kunnen ervoor zorgen dat je iets niet doet omdat anderen het raar, ongepast of stom vinden, terwijl je intuïtie zegt dat iets voor jou juist wel de goede keus is.

zelfontwikkeling heksen

Leren luisteren naar je intuïtie is een leerproces. Het is helemaal niet erg als het niet meteen lukt. Dat is heel logisch, want leren doe je met vallen en opstaan. Veel mensen is aangeleerd dat hun verstand een betere raadgever is dan hun gevoel, en iets afleren is meestal moeilijker dan iets aanleren. Bij twijfel vallen je al snel terug op oude gewoontes. Dat is niet erg, zolang je je er maar van bewust bent. Je kunt het stap voor stap veranderen. Ook dat is een stukje zelfontwikkeling.

Goede en slechte eigenschappen

Mensen zijn snel geneigd tot hokjesdenken als ze naar eigenschappen en karaktertrekken kijken. Ze vormen een waardeoordeel en plakken overal  labels op, zoals: fijn of vervelend, goed of slecht, aardig of onaardig, enzovoorts. Dit is begrijpelijk, omdat mensen graag grip willen hebben op hun situatie. Tegelijkertijd kan het belemmerend werken.

Ik vind dat je menselijke eigenschappen beter niet kunt indelen als goed of slecht. Een eigenschap kan op het ene moment heel handig zijn, terwijl diezelfde eigenschap op een ander moment in de weg staat. Het hangt van de situatie af of die eigenschap nuttig is of niet. Ik beschouw eigenschappen daarom liever als neutraal. Om optimaal gebruik te maken van je eigenschappen en karaktertrekken is het goed om eens te kijken welke eigenschappen je in welke situatie van pas komen en wanneer juist niet. Als je dat weet, kun je ze op een bewuste manier inzetten.

Als je eigenschappen hebt, waarvan je vindt dat ze je meestal belemmeren, zou je eens kunnen nadenken over waarom dat zo is. Denk vervolgens na over hoe je dat kunt ombuigen. Je kunt hetzelfde doen met eigenschappen waar je juist veel profijt van hebt. Waarom helpen die eigenschappen je zo goed en hoe kun je ze nog beter benutten?

Hierdoor leer je jezelf beter kennen en kom je meer in je eigen kracht te staan. Dit helpt bij zelfacceptatie, zelfvertrouwen en het vinden van innerlijke rust en balans. Met andere woorden: zelfontwikkeling leidt tot persoonlijke groei.

Zelfontwikkeling – Licht en donker

Wat ik vaak hoor en lees, is dat mensen vinden dat ze hun ‘lichte’ kant moeten ontwikkelen voor ze zich wagen aan het onderzoeken van hun ‘schaduwkant’. Er zijn zelfs mensen die zich verre houden van de duisternis. Dat gaat dan meestal niet alleen over wie ze zijn, maar ook over wat ze doen ten aanzien van hekserij.

Ik ben het niet met de bovenstaande visie eens, omdat het je zelfontwikkeling belemmert. Voor mij zijn licht en donker even belangrijk. Het één kan immers niet bestaan zonder het ander en er is bijna altijd een overlap tussen licht en donker te zien, zoals in het schema hieronder.

zelfontwikkeling - licht en donker

Neig je te veel naar het licht, dan ga je ‘zweven’. Je staat niet meer met beide voeten stevig op de grond, alles moet in jouw ogen mooi zijn en het gevaar bestaat dat je jezelf uit het oog verliest. Je wilt alleen maar lief en aardig zijn (of gevonden worden) en je gaat jezelf in bochten wringen om dat voor elkaar te krijgen. Je gedraagt je als de persoon die je zou willen zijn, in plaats van de persoon die je werkelijk bent; je bent uit balans. Daardoor doe je misschien juist dingen die helemaal niet zo prettig zijn voor jezelf en anderen. Je speelt een toneelstuk met jezelf in de hoofdrol. Dat is funest voor je zelfontwikkeling.

Neig je te veel naar de schaduwkant, dan kun je er in het slechtste geval depressief, agressief of angstig van worden. De schaduwkant heeft niet langer een positief effect op jou en je hekserij, maar je wordt er ongemerkt door opgeslokt. Misschien heb je het idee dat het stoer is om met duisternis bezig te zijn en donker over te komen en geloof je, bewust of onbewust, dat anderen jou dan interessant(er) zullen vinden. Je haalt eigenwaarde uit iets wat niet echt is en daarmee doe je jezelf tekort, omdat innerlijke balans ver te zoeken is. Ook dan blijf je niet bij jezelf en verlies je je authentieke zelf uit het oog. Uiterlijke schijn wordt belangrijker dan inhoud en je komt zonder het te merken geen stap verder. Waar het in hekserij echt om gaat verdwijnt in een diepe, donkere put. Je zelfontwikkeling stagneert.

Zelfontwikkeling – op zoek naar evenwicht

Bevind je je in het grijze gebied, dan kun je persoonlijk evenwicht vinden. Voor de een betekent dit dat zij in het midden van het grijze gebied staat. Voor een ander kan dat links of rechts van het midden zijn; dichterbij het licht of de schaduw. In elk geval put je uit beide bronnen. Je mengt de inhoud daarvan tot een geheel dat bij jou past en waar jij het best bij functioneert. Je plaats in dit gebied is niet vast maar flexibel. Als je jezelf en je heksenpraktijk ontwikkelt, verandert je kijk op dingen en verplaats je je binnen de grenzen van het grijze gebied. Sommige mensen zullen dan in een lichtgrijs gebied terechtkomen, en anderen op een donkergrijze plek. Belangrijk is dat je als heks precies weet waarom je je in een bepaald gebied bevindt. Ook dat hoort bij zelfkennis en zelfontwikkeling. Het brengt een gezonde balans aan in jezelf en je hekserij.

Conclusie

Zoals bij veel dingen in hekserij kosten zelfontwikkeling en de zoektocht naar meer zelfkennis veel tijd en moeite. Het is een eindeloze weg vol uitdagingen. Het is nodig om kritisch en met een open blik naar jezelf te kijken. Dat is niet altijd makkelijk omdat je ongetwijfeld dingen tegenkomt die je misschien niet zo leuk vindt aan jezelf. Ga je daarmee aan de slag – in hekserij wordt dat vaak ‘schaduwwerk’ genoemd – dan kom je steeds verder op je heksenpad en vind je als heks en als mens steeds meer innerlijke balans.


Elke maand verstuur ik een mail vol heksenweetjes, tips, handige info en de nieuwste blogs. Schrijf je hieronder in.

VERGEET NIET OM JE INSCHRIJVING TE ACTIVEREN. CHECK JE SPAM!

hekserij

Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden als heks begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…


Deel dit via:

You cannot copy content of this page