Home » Hekserij » Magie en rituelen
magie en rituelen

Magie en rituelen

Geschatte leestijd: 9 minuten

Bij de magie en rituelen van een heks denken mensen al gauw aan een boosaardige oude vrouw die in een pruttelende heksenketel staat te roeren. Bij anderen doemt het beeld op van een groepje vrouwen dat in het schijnsel van de volle maan rond een vuur danst. De rituelen van hedendaagse heksen hebben echter niets te maken met de clichés die je in films en fictieboeken tegenkomt. Hoe het er in werkelijkheid aan toegaat lees je in dit artikel.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Inhoudsopgave

Magie en rituelen van heksen in de geschiedenis

Het woord ritueel klinkt voor de een plechtig en heeft voor de ander een beladen klank. Kijk je terug in de geschiedenis, dan wordt al snel duidelijk dat er een negatief beeld aan heksenrituelen kleefde. Heksen werden vroeger verdacht van losbandigheid en kwalijke praktijken. Daar komt het beeld van de naakte heks die op een bezem naar de duivel vliegt vandaan. Heksenrituelen op oude afbeeldingen hebben meestal te maken met vliegen op een bok, bezemsteel of ander object. Daarnaast zijn er oude afbeeldingen bekend van heksen die overleden baby’s en giftige planten bereiden om vliegzalf te maken. Op andere afbeeldingen voeren heksen magische handelingen uit om onheil te veroorzaken of vereren zij de duivel. Net als het negatieve beeld van de heks zelf, is het negatieve beeld van heksenrituelen bij veel mensen blijven hangen. Zodoende worden de magie en rituelen van heksen soms nog steeds in verband gebracht met kwaadaardige bedoelingen en duivelsverering.

Wat een ritueel is

Een ritueel bestaat uit een reeks handelingen die in een vaste volgorde en met een duidelijke bedoeling wordt uitgevoerd. Een ritueel kan heel alledaags zijn en de meeste mensen voeren ze uit. Denk bijvoorbeeld aan het naar bed brengen van een jong kind. Pyjama aan, tanden poetsen, verhaaltje voorlezen, instoppen en een kus. De bedoeling van dit ritueel is om duidelijkheid en structuur aan het kind te geven. Het zorgt ervoor dat het kind rustig en met een veilig gevoel gaat slapen. Veel ouders voeren zo’n ritueel elke dag uit met hun kind. In het dagelijks leven ontstaan rituelen meestal onbewust. Ze beginnen als een gewoonte en na verloop van tijd voelt die gewoonte als noodzaak. Dan is het een ritueel geworden.

Sommige rituelen worden bewust in elkaar gezet. Ze ontstaan niet vanuit een gewoonte, maar hebben wel een duidelijk doel. Deze rituelen zijn meestal ceremoniëler van aard dan rituelen die spontaan tot stand komen. Een bewust ontworpen ritueel dat we allemaal wel kennen is de trouwceremonie in een stadhuis. Zo’n ritueel is officieel en wettelijk bindend. Heksenrituelen die bewust worden ontworpen zijn soms ook ceremonieel, maar ze kunnen evengoed eenvoudig in elkaar zitten. Dat hangt af van de voorkeur van de heks, het doel van het ritueel en de traditie waarin een heks praktiseert. De handelingen die een heks tijdens haar rituelen uitvoert hebben voornamelijk symbolische waarde.

Wat magie is

Je kunt magie grofweg onderverdelen in twee vormen. Dat zijn dagelijkse magie en rituele magie. In beide gevallen speelt energie een grote rol, want tijdens het bedrijven van magie beïnvloed een heks haar eigen energie en de energie die buiten haarzelf bestaat.

Dagelijkse rituelen en magie

Als je als heks een dagelijks ritueel uitvoert, beïnvloedt je energie op een milde manier. Toch kunnen deze rituelen grote impact hebben. Door zo’n ritueel regelmatig, of zelfs dagelijks, te herhalen groeit het in kracht en invloed. Het kan even belangrijk worden als je tanden poetsen of je haar borstelen. Je voelt de noodzaak om het ritueel regelmatig uit te voeren. Tijdens een dagelijks ritueel focus je op een eenvoudig doel en doorgaans is zo’n ritueel simpel en kort. Het heeft een beperkte impact op het grote geheel. Je houdt de energie die vrijkomt als het ware dichtbij zichzelf en dagelijkse rituelen zijn meestal niet bedoeld om grote veranderingen teweeg te brengen. De magie zit juist in kleine dingen.

Rituele magie

Wil je welbewust een verandering aanbrengen in het grote geheel, dan is een dagelijks ritueel daar niet geschikt voor. In plaats daarvan heb je een speciaal ritueel nodig en bedrijf je rituele magie. Zo’n ritueel kan uit enkele eenvoudige handelingen bestaan of uitgebreid zijn. Een valkuil bij uitgebreide rituelen is dat de vormgeving van het ritueel een doel op zich kan worden. Daarmee vermindert de kracht van het ritueel. De focus ligt teveel bij de vorm en het doel sneeuwt onder. Om die reden hou ik mijn rituele magie zo simpel mogelijk en benut ik de kracht van de eenvoud.

magie en rituelen

Waarom heksen magie en rituelen uitvoeren

Er zijn tal van redenen waarom een heksen besluiten om rituelen of magie uit te voeren. Hieronder vind je er een paar:

  • Het vereren van godheden.
  • Maanvieringen.
  • Jaarfeesten.
  • Magie bedrijven.
  • Contact maken met voorouders.

Het vereren van godheden

Het vereren van godheden middels rituelen zie je vooral in Wicca, een natuurreligie waarvan veel aanhangers zich als heks profileren. Eclectische heksen die wiccaprincipes als leidraad gebruiken doen hetzelfde. Wiccan heksen vereren meerdere goden, waarvan de moedergodin en de gehoornde god het meest prominent zijn. Heksen die godheden vereren putten uit oude pantheons van goden en godinnen. Een voorbeeld hiervan zijn de godheden uit de Oudgriekse of Romeinse cultuur. Anderen voelen zich meer aangetrokken tot Germaanse of Noorse goden, of ze focussen op de Keltische of Slavische traditie. Een heks bepaalt zelf aan welk godenpantheon zij de voorkeur geeft.

Maanvieringen

Heksen voor wie de energie van de maan belangrijk is voeren tijdens bepaalde maanfasen rituelen en magie uit. De cyclus van de maan is daarbij leidend. Is het toenemende of volle maan, dan doen deze heksen rituelen om iets te manifesteren. Is het afnemende of donkere en nieuwe maan, dan wordt de maanenergie benut om dingen los te laten of af te stoten. Een maanviering wordt in sommige vormen van hekserij esbat genoemd.

Jaarfeesten

Jaarfeesten of sabbats worden voornamelijk gevierd door wiccans en heksen die een aantal gebruiken uit de Wicca hebben overgenomen. De helft van deze feesten bestaat uit oude landbouwfeesten. De overige vieringen houden verband met de stand van de zon. Deze zonnevieringen vinden plaats rond zonnewendes en equinoxen.

Magische rituelen

Deze rituelen zijn bedoeld om de magie van een heks te versterken. De heks bedrijft magie met een duidelijk doel. Ze voert hier speciale handelingen voor uit in de hoop dat haar magie het gewenste effect heeft. Sommige heksen werken met magische spreuken. Meestal is de bedoeling van een heks positief. Ze probeert zichzelf of een ander te helpen door middel van een magisch ritueel. Heksen noemen dat soms ‘witte magie’. In uitzonderingsgevallen houdt een heks zich bezig met magie die schade toebrengt. Deze vorm van magie wordt in de volksmond ‘zwarte magie’ genoemd. De meeste hedendaagse heksen vermijden deze vorm van magiegebruik.

Voorouderrituelen

In hekserij wordt regelmatig aandacht besteed aan voorouders. Heksen voeren grote of kleine rituelen voor hen uit. Voorouders worden bijvoorbeeld begroet, of de heks vraagt haar voorouders om bijstand tijdens magie en rituelen. Het spectrum van voorouders waar heksen aandacht aan besteden is breed. Het gaat niet altijd over voorouders die een heks persoonlijk heeft gekend. In mijn eigen traditie is dat wel zo. Wij maken alleen contact met voorouders die we tijdens hun aardse leven persoonlijk hebben gekend of  met voorouders die zich spontaan aan ons kenbaar maken.

Bescherming tijdens rituelen

Binnen hekserij ligt soms veel nadruk op bescherming. Misschien komt dat voort uit de gedachte dat je je als heks kwetsbaar opstelt als je rituelen en magie uitvoert. Om dat effectief te kunnen doen is het nodig om je open te stellen voor de energieën in je omgeving. Het idee dat je dan kwade krachten naar je toe kan trekken is een van de redenen waarom heksen zichzelf tijdens rituelen beschermen. Zelf ben ik niet zo bang voor kwaadaardige verschijningen. Ik heb in de vijfenveertig jaar die ik nu als wijze vrouw praktiseer ervaren dat bescherming meestal niet nodig is. Wel kan het fijn zijn om een speciale rituele ruimte te creëren. Die brengt je in de juiste stemming voor je ritueel en maakt het gemakkelijker om te focussen op je handelingen en je doel.

Hoe een heks magie en rituelen vormgeeft

Elke heks heeft haar eigen manier om magie en rituelen vorm te geven. Soms is de vorm deels afhankelijk van de gebruiken en regels van een bepaalde traditie. In het algemeen kun je stellen dat een heks vrij is om zelf te bepalen hoe een ritueel eruit ziet. Vaak zijn er terugkerende elementen. In de Wicca zie je dat het trekken van een rituele cirkel de gewoonte is. In mijn eigen traditie zijn er rituele gebruiken rondom bepaalde entiteiten die altijd op dezelfde manier worden uitgevoerd. e gebruiken hier speciale symbolen voor.

Krachtige rituelen

Wat ik persoonlijk erg belangrijk vind is dat je als heks rituelen uitvoert op een manier waar jij je prettig bij voelt. Doe geen dingen omdat anderen zeggen dat ze moeten, maar ga op je eigen oordeel en gevoel af. Wees eigenwijs! Op die manier volg je echt je eigen weg en voer je krachtige rituelen uit waar je helemaal achter staat. Natuurlijk kan dat in het begin als je nog niet zoveel ervaring hebt lastig zijn. Het kan dan helpen om ideeën en tips van anderen als inspiratie te gebruiken. Neem daarbij niet klakkeloos over wat anderen aanraden, maar blijf zelf nadenken en plaats overal vraagtekens bij.

Wil je meer weten over rituelen en magie?

In deze toegankelijke heksenboekjes lees je wat rituelen en magie zijn, hoe je zelf (magische) rituelen kunt ontwerpen en uitvoeren en wat je ermee kunt doen. Alle boekjes staan vol handige informatie, weetjes, tips en voorbeeldrituelen.

hekserij

Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden als heks begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…


Deel dit via:

You cannot copy content of this page