Privacyverklaring en cookiebeleid

Artikel 1. Definities.

Cursus: (zelfstudie) cursus, losse cursusmodule, opleiding, training, mentorschap, coaching en counseling, en andere online of live activiteiten met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Yekaterina Siebelewsky
Klik hier voor het e-mailadres waarmee je contact kunt opnemen https://www.huisvandewijzevrouw.nl

Artikel 3. Doel en noodzaak van verwerking persoonsgegevens.

Je maakt gebruik van de diensten van Huis van de Wijze Vrouw en je verstrekt
om die reden je persoonsgegevens. Huis van de Wijze Vrouw verzamelt jouw gegevens voor overeenkomsten m.b.t.:

· Het verzenden van nieuwsbrieven, freebies, cursussen en overige vormen
van (online) communicatie met jou.
· Het afhandelen van betalingen.
· Informatieverstrekking over wijziging van producten en diensten.
Huis van de Wijze Vrouw verzamelt gegevens m.b.t. wettelijke verplichtingen,
zoals het voeren van een administratie en het doen van belastingaangiftes.
Weiger je de gevraagde gegevens te verstrekken, dan is het niet mogelijk van de
diensten of producten van Huis van de Wijze Vrouw gebruik te maken.

Artikel 4. Welke gegevens verwerkt worden.

Bij aanmelding voor nieuwsbrieven, downloads en andere mailings:
· Je e-mailadres.
· Je naam.

Bij inschrijving voor en betaling van een cursus, en/of bij aanschaf van
producten via de webwinkel:
· Je e-mailadres.
· Je voor- en achternaam.
· Je adres en het land waar je woont.
· Je bankgegevens.

Artikel 5. Persoonsgegevens van minderjarigen

Huis van de Wijze Vrouw heeft niet de intentie om zonder de toestemming van ouders of voogd gegevens te verwerken van minderjarige personen. Omdat wij niet kunnen nagaan of klanten, cursisten of websitebezoekers meerderjarig zijn, raden wij ouders of voogd aan toezicht te houden op het internetgebruik van minderjarigen. Ben je van mening dat Huis van de Wijze Vrouw, onbedoeld en zonder toestemming van een meerderjarige, de gegevens van een minderjarige persoon heeft verwerkt, neem dan contact op. Wij zullen de gegevens desgevraagd verwijderen, behalve als wij door verwijdering van de gegevens niet meer aan onze wettelijke administratieve verplichtingen kunnen voldoen (zie artikel 8 voor meer informatie).

Artikel 6. Het delen van persoonsgegevens met derden, binnen of buiten de EU.

Huis van de Wijze Vrouw zal persoonsgegevens verstrekken aan derden in de volgende gevallen:

a. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met jou is gesloten zoals vermeld in artikel 3.
b. Wanneer Huis van de Wijze Vrouw hier wettelijk toe verplicht is.

Artikel 7. De ontvangers van de persoonsgegevens.

Mailerlite – Je naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailerlite, t.b.v. het
verzenden van nieuwsbrieven en andere mailings waarvoor je je hebt aangemeld.
Je kunt je op elk gewenst moment voor deze mailings afmelden, waarna je
gegevens worden verwijderd. Volg deze link voor meer informatie over
Mailerlite: https://www.mailerlite.com/

E-boekhouden – Wij verwerken de gegevens van klanten in het administratieprogramma E-
boekhouden.

Artikel 8. Bewaartermijn van gegevens

Huis van de Wijze Vrouw bewaart je gegevens zolang dit noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Artikel 9. Cookiebeleid

Wij plaatsen functionele cookies (kleine bestanden) op je computer om ervoor te zorgen dat de website goed werkt.

You cannot copy content of this page