jaarfeesten in hekserij

Jaarfeesten in hekserij

Geschatte leestijd: 13 minuten

Jaarfeesten vieren kan je als heks houvast geven bij het volgen van de cyclus van de natuur en je eigen innerlijke processen. In dit artikel lees je in het kort waar de acht jaarfeesten van het Keltisch jaarwiel voor staan en hoe je ze kunt vieren.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Blog » Wat is hekserij?

Inhoudsopgave

Jaarfeesten – Samhain

 • Periode: de nacht van 31 oktober op 1 november.
 • Andere namen: Halloween, All hallow’s eve, Heksennieuwjaar.
 • Soort feest: landbouwfeest.
 • Thema’s: tijd voor rust en bezinning; aandacht voor de dood, die zowel een eind als een nieuw begin is.

Dit is de eerste van de acht jaarfeesten die door heksen gevierd worden en het wordt ook wel ‘Heksennieuwjaar’ genoemd. Samhain werd vroeger gezien als de overgangsperiode van zomer naar herfst. Al het zware oogstwerk was gedaan, het overtollige vee was geslacht en voorraden waren aangelegd. Mensen stonden aan het begin van een rustperiode, waarin genoeg te eten was.

Tegenwoordig staat Samhain vooral in het teken van contact met de doden, met name overleden voorouders. Er wordt wel gezegd dat de sluier naar de andere werelden in deze nacht dunner is, maar dat vind ik persoonlijk onwaarschijnlijk. De sluier is naar mijn ervaring altijd even dun. Wat wel kan is dat je door het idee dat de sluier dunner is zelf meer openstaat. Je neemt bepaalde dingen daardoor gemakkelijker waar, zodat het lijkt alsof de sluier dunner is.

Samhain vieren

Veel heksen voeren in deze nacht rituelen uit voor en met hun overleden voorouders. Ze zetten bijvoorbeeld extra borden op tafel, met daarbij foto’s van dierbare overledenen. Op de borden word wat voedsel geschept. Samhain vieren is een manier om de band met je overleden voorouders versterken en herinneringen aan hen levend te houden. Samhain is tevens het begin van een periode waarin ruimte is voor rust en bezinning. De donkerste tijd van het jaar breekt aan.

LEES OOK: HET KELTISCH JAARWIEL

Jaarfeesten – Yule

 • Periode: rond 21 december en de kortste nacht van het jaar.
 • Andere namen: Joel, Midwinter, Winterzonnewende.
 • Soort feest: seizoensfeest.
 • Thema‘s: begin van de lichte helft van het jaar; de voorbereiding van een nieuw proces.

Het tweede van de acht jaarfeesten wordt Yule of midwinterfeest genoemd. Vroeger werd tijdens midwinter gevierd dat de donkere tijd van het jaar ten einde was. Het was een belofte van licht en nieuw leven dat nog niet zichtbaar was, maar wel in aantocht. Sjamanen voerden rituelen uit om boze geesten te verjagen, zodat die het nieuwe licht niet in de weg zouden staan.

Er werden lichtjes aangestoken om het licht te verwelkomen en daar ligt de oorsprong van de huidige kerstboom. In de boom hing men vruchten op in de hoop op een goede oogst in het komende jaar. Tegenwoordig staan groen blijvende bomen en planten nog steeds symbool voor eeuwig leven. Zij zijn bovendien de belofte van het nieuwe leven dat in de lente zal ontstaan.

Yule vieren

Heksen blijven in deze nacht soms wakker tot zonsopkomst. Ze nemen de eerste zonnestralen in zich op en begroeten de zon. Het is een soort wakker worden, waarna een nieuw proces van ontwikkeling kan beginnen.

Soms speelt het Yuleblok of Joelblok een rol in de midwinterrituelen van heksen. Van oorsprong was dit een groot houtblok dat tijdens de midwinternacht in de haard werd aangestoken en opgebrand. Voor het verbranden werd het al in huis gehaald en besprenkeld met wijn, zout en olie. De overblijfselen van het Yuleblok werden bewaard tot het volgende jaar en gebruikt om het nieuwe Yuleblok aan te steken. Het Yuleblok was een vorm van beschermingsmagie om huis en haard te behoeden voor onheil.

Jaarfeesten – Imbolc

 • Periode: rond 1 februari.
 • Andere namen: onbekend.
 • Soort feest: landbouwfeest.
 • Thema’s: een tijd van soberheid, een tijd van belofte en een nieuw begin.

Vanuit de oorsprong bekeken kun je Imbolc en de tijd erna zien als het minst feestelijke van de acht jaarfeesten. Vroeger was dit namelijk de tijd waarin de wintervoorraden op begonnen te raken. Rond Imbolc zelf werd er nog wel flink gegeten en gedronken, omdat bepaalde voorraden anders zouden bederven dor de stijgende temperatuur. Daarna moest spaarzaam met de overgebleven voorraden worden omgegaan. Dat betekende in de praktijk dat je weinig te eten had of dat er zelfs een vastentijd aanbrak.  Daar komt het huidige Carnaval vandaan.

Het land werd klaargemaakt voor het zaaien en er werd een grote voorjaarsschoonmaak gehouden. Omdat de eerste grassprietjes en vroege voorjaarsbloemen rond Imbolc opkomen, was dit tevens een tijd van belofte. De zaaitijd kwam eraan en het vee was drachtig.

Imbolc was een feest waarin de godin Birgit vereerd werd.  Zij werd oorspronkelijk geassocieerd met dichtkunst, genezing en ambachten. Sinds de kerstening staat ze tevens bekend als beschermvrouwe van dieren en een sterke verbondenheid met de natuur.

Imbolc vieren

Je kunt Imbolc vieren met een overvloedige maaltijd, of door een ritueel uit te voeren rondom de godin Birgit. Het is voor veel heksen een tijd om het oude los te laten en om doelen te stellen en plannen te maken voor het nieuwe jaar. Wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen?

LEES OOK: ZELFONTWIKKELING EN ZELFKENNIS VAN DE HEKS

jaarfeesten in hekserij

Jaarfeesten – Ostara

 • Periode: rond 21 maart, dag en nacht zijn even lang.
 • Andere namen: Lentefeest, Lente-equinox.
 • Soort feest: Seizoensfeest.
 • Thema’s: zaaitijd, de overwinning van het licht op het donker.

Het feest Ostara is volgens de Duitse letterkundige Jacob Grimm (bekend van de sprookjes) vernoemd naar de Germaanse godin van de lente, maar het is niet zeker of deze godin daadwerkelijk werd vereerd. Volgens de Angelsaksische monnik Beda is zij vernoemd naar Eostrae, een godin die in het vroegere Engeland vereerd zou zijn. De naam Easter (pasen) is hier vermoedelijk van afgeleid. Ostara wordt in elk geval beschouwd als godin van de dageraad en is als zodanig gelinkt aan het Oosten, want daar komt de zon op.

In deze tijd valt het op dat de dagen lengen. Het wordt vroeger licht en later donker. Aan de bomen en struiken verschijnen langzaam weer bladknoppen en planten schieten op uit de grond. Vroeger werd er rond deze tijd gezaaid en in veel culturen worden eieren geschilderd. Waar dat gebruik precies vandaan komt is onduidelijk. Wel is het ei natuurlijk gelinkt aan de belofte van nieuw leven, net als zaaien.

Ostara vieren

Als heks kun je je nieuwe plannen en doelstellingen voor het komende jaar symbolisch tot leven laten komen door een plantje te zaaien in een eierschaal of een eivormig voorwerp. Verzorg het goed en zet het later met ei en al in de aarde.

Jaarfeesten – Beltane

 • Periode: rond 1 mei.
 • Andere namen: Beltain, Meifeest, Meiavond, Walpurgisnacht.
 • Soort feest: landbouwfeest.
 • Thema’s: vruchtbaarheid en groeikracht.

Het feest Beltane dankt zijn naam aan Belenos, de Keltische god van het licht. Zijn naam is afgeleid van Bel, dat je kunt vertalen als ‘vuur’. Belenos is de god van muziek, genezing, voorspelling en de kunst van het boogschieten. Beltane is een feest dat in tegenstelling tot Samhain niet draait om de dood, maar juist om het leven. Vruchtbaarheid is het belangrijkste thema van dit feest. Je kunt dit symboliseren met de kleur rood (menstruatiebloed) en wit (sperma). Vaak worden tijdens Beltane kransen gemaakt, versierd met voorjaarsbloemen en bloesems, zoals lijsterbes. Het is een moment om je plannen daadwerkelijk te verwezenlijken en om echt stappen te gaan zetten om te komen waar je wilt zijn.

Beltane vieren

In dit artikel lees je meer over Beltane en Walpurgisnacht en geef ik tips voor het vieren van dit jaarfeest.

jaarfeesten in hekserij

Jaarfeesten – Litha

 • Periode: rond 21 juni en de langste nacht van het jaar.
 • Andere namen: Midzomer, Zomerzonnewende.
 • Soort feest: seizoensfeest.
 • Thema’s: Het begin van de donkere tijd van het jaar, je doelen verwezenlijken.

Midzomer is de langste dag van het jaar en dit jaarfeest is de tegenhanger van midwinter, wanneer we de kortste dag hebben. Midzomer is een tijd van activiteit, vitaliteit, zonkracht, vrolijkheid en weelderige bloei. Een moment om te genieten van wat er is en om voor jezelf de balans op te maken. Wat heb je dit jaar al bereikt en wat zou je nog meer willen doen? Hoe kun je je lopende projecten een extra zetje de goede kant op geven en tot een goed einde brengen?

Midzomer vieren

In dit artikel vind je 10 tips voor het vieren van midzomer die je kunt gebruiken voor het vormgeven en uitvoeren van je eigen midzomerritueel.

Jaarfeest – Lughnasadh

 • Periode: rond 1 augustus.
 • Andere namen: Lughnasa, Lammas, Broodmis.
 • Soort feest: landbouwfeest.
 • Thema’s: begin van de oogsttijd, stilstaan bij wat je bereikt hebt en de laatste hand leggen aan je projecten.

Lughnasadh is vernoemd naar Lugh, de god van de zon, ambachten en handel. Het betekent: ‘treuren om Lugh’, want langzaam maar zeker verdwijnt het licht. De kortere dagen en het vocht in de lucht maken duidelijk dat de herfst in aantocht is.

Vroeger werd in deze tijd van het jaar de eerste grote oogst binnengehaald en er werden voorraden aangelegd voor de winter. Daarnaast verzamelde men de zaden die in het volgende jaar gezaaid zouden worden. Lughnasadh is een tijd van grote overvloed en vroeger vierde men dit feest onder andere door brood te bakken van het allereerste graan. Kruimels werden in huis gestrooid, als bescherming tegen onheil. Van het laatste geoogste graan werden graanpopjes gemaakt om het huis te beschermen. In het voorjaar werden de graanpopjes verbrand en strooide men de as uit over de akkers, in de hoop op een goede oogst.

Lughnasadh vieren

Op het persoonlijke vlak is dit de tijd waarin je de laatste hand legt aan de projecten van dit jaar en waarin je de vruchten plukt van je inspanningen. Je denkt na over waar je nog aan kunt werken. Dat is het spreekwoordelijke zaad om mee te nemen naar het volgende jaar.

Geniet van de overvloed die er is. Bak brood en eet het om alles wat je hebt bereikt te vieren. Maak je klaar voor de laatste loodjes van dit jaar en denk alvast na over wat je wilt meenemen naar het volgende jaar.

Creëer een altaar waarop je graan en bloemen neerlegt. Vlecht een krans van graan en bloemen of maak een graanpopje dat symbool staat voor wat je hebt bereikt en bewaar het tot het volgende voorjaar. Je kunt het dan verbranden of begraven om je nieuwe projecten een zetje te geven. Meer info over poppenmagie vind je in dit boekje.

TIP: Divineer om tijdens je jaarfeestviering meer inzicht te krijgen in je persoonlijke processen.

jaarfeesten in hekserij

Jaarfeest – Mabon

 • Periode: rond 21 september.
 • Andere namen: herfstequinox.
 • Soort feest: landbouwfeest.
 • Thema’s: laatste oogst, overvloed, de basis leggen voor het volgende jaar en overtollige dingen loslaten.

In deze tijd wordt de allerlaatste oogst binnengehaald, die onder andere bestaat uit herfstfruit, zoals appels. Vroeger werden van de laatste oogst grote wintervoorraden aangelegd en het overtollige vee werd in deze periode geslacht. Kijk je in deze periode naar buiten, dan begint de herfst echt zichtbaar te worden. Paddenstoelen schieten op en de bladeren aan bomen en struiken verkleuren. Dieren zoals eekhoorns leggen een wintervoorraad aan.

Mabon luidt het einde in van het actieve deel van het jaar. Nu is het nog even hard werken, maar daarna volgt een rustperiode. In de herfsttijd rond je je projecten af en laat je de dingen die je niet langer nodig hebt los.

Mabon vieren

Voer een ritueel uit waarbij je dingen loslaat, bijvoorbeeld door ze op briefjes te schrijven en ze te verbranden. De dingen die je wilt voortzetten of afmaken in het volgende jaar schrijf je ook op briefjes. Bewaar deze briefjes, zodat je ze nadat je deze doelen bereikt hebt als nog kunt verbranden tijdens een volgende herfstperiode. Verzamel en droog de kruiden die je in de winter nodig denkt te hebben.

Werk je met het pentagram, snij dan een appel overdwars in plakken en laat ze drogen. Het klokhuis van de appel vormt een vijfpuntige ster. Maak een altaar waarop je dingen neerlegt die met herfst en de laatste oogst te maken hebben, zoals bladeren en herfstvruchten, zoals eikels, kastanjes en beukennootjes. Neem er niet te veel, want het is voedsel voor de dieren. Wil je een offer brengen aan de aarde, leg deze herfstvruchten dan later als offer buiten, zodat ze opgegeten kunnen worden door de dieren.

Conclusie

Jaarfeesten vieren kan je als heks houvast geven bij het volgen van de cyclus van de natuur en je eigen innerlijke processen. Dat betekent echter niet dat je verplicht bent om deze feesten te vieren. Zelf vier ik ze niet, want ik heb ze niet nodig om structuur aan te brengen of om mezelf te ontwikkelen. Dat doe ik op een andere manier. Voor anderen zijn de acht jaarfeesten juist een fijne aanvulling op hekserij. Experimenteer met het Keltisch jaarwiel en luister naar je intuïtie en gevoel. Dan ontdek je vanzelf of het vieren van deze jaarfeesten iets voor jou is of juist niet. 


Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Elke maand verstuur ik een nieuwsbrief vol heksenweetjes, tips, handige info en een voorbeeldritueel of recept. Schrijf je hieronder in.

VERGEET NIET OM JE INSCHRIJVING TE ACTIVEREN. CHECK JE SPAM!

hekserij

Yekaterina hekserij

Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden met hekserij begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden als heks, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…


You cannot copy content of this page