divinaie

Divinatie in hekserij

Geschatte leestijd: 36 minuten

Ik ken geen heks die nooit divineert. Zelf noem ik het meestal ‘waarzeggen’. Het is een kunst en kunde waar veel mysterie omheen hangt en die je als heks op veel manieren kunt vormgeven en inzetten. In dit artikel lees je wat divinatie is en waarom heksen zich bezighouden met divinatie. Daarnaast licht ik de meest gangbare divinatiemethodes toe.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Blog » Wat is hekserij?» Zelfontwikkeling

Inhoudsopgave

Wat is divinatie?

Het woord ‘divinatie’ stamt af van het Latijnse ‘divinatio’ dat ‘ingeving’ betekent. Het wordt ook wel orakelen, waarzeggen of voorspellen genoemd. Volgens diverse bronnen betekent het dat je de toekomst voorspelt of raadt door boodschappen die je ontvangt. Je krijgt volgens deze uitleg op een ‘bovennatuurlijke’ manier inzicht in wat er in de toekomst zal gebeuren.

Zeker is dat ruim 4000 jaar voor Chr. al waarzeggers actief waren, bijvoorbeeld in China, Babylonië en Egypte. Ook in onze contreien werd lang geleden al gedivineerd. In sommige landen, zoals Saoedi-Arabië, is waarzeggen zelfs nu nog bij wet verboden, net als hekserij. Je wordt daar vervolgd en in het slechtste geval ter dood gebracht als je je bezighoudt met hekserij of waarzeggerij.

Orakels

Bij de oude Grieken betekende de term ‘orakel’ dat iemand een uitspraak deed die door de goden was ingefluisterd. Een orakel was een speciale plaats, of een persoon die als medium contact met de goden had. Deze werd als alwetend beschouwd. Het orakel van Delphi is een van de meest bekende oude orakels. Een priesteres, Phytia genaamd fungeerde hier als medium. Een orakel werd onder andere bezocht om goede raad te krijgen of om een ziekte te genezen. In sommige tempels uit de oudheid bevonden zich orakelnissen die een stem harder deden klinken.

Het Christendom associeerde de orakels uit de oudheid met duivels en kwade demonen. Na de komst van Jezus verloren de orakels volgens geestelijken en theologen hun macht en werd waarzeggen verboden. Dit vind je tevens terug in de bijbel. Koning Saul wilde alle waarzeggers uit het land verdrijven. Later raadpleegde hij echter zelf het orakel van Endor, dat ook wel ‘de heks van Endor’ genoemd wordt.

Voorspellingen

Mensen denken soms dat je als heks en waarzegger in de toekomst kunt kijken, maar dat is niet zo. De toekomstvoorspellende functie van divineren is allesbehalve accuraat, want de toekomst is veranderlijk. De boodschappen en tekens die bij divinatie opduiken zijn niet altijd duidelijk. Ze zijn vatbaar voor verschillende interpretaties. Dat maakt het onmogelijk om de toekomst met zekerheid te duiden. Je kunt daarom niet met een divinatiesysteem achterhalen welke lottonummers er zullen vallen. Wel kun je een mogelijke toekomst of uitkomst zien, maar ook die is niet in steen gebeiteld. Of zo’n voorspelling uitkomt is afhankelijk van allerlei interne en externe invloeden.

Waarzeggen

Waarzeggen zou je kunnen vertalen als ‘zeggen wat waar is’ of ‘de waarheid vertellen’. In mijn optiek bestaat ‘De Waarheid’ niet. Iedereen heeft een eigen waarheid. Wat je als waarzegger wel kan doen is eerlijk zijn tegenover de persoon voor wie je divineert. Je vertelt waarlijk wat je ziet in de tekens en aanwijzingen die zich tijdens een divinatiesessie openbaren. Tegelijkertijd ben je voorzichtig met wat je zegt en hoe je dat doet. Boodschappen kunnen (te) hard aankomen als je ze tactloos of zonder filter overbrengt. Mensen raken van streek door een divinatiesessie, of ze passen na afloop drastisch hun gedrag aan. Dat laatste kan een positief of negatief effect hebben. Het is goed om daar als waarzegger rekening mee te houden.

Waarom heksen divineren

Als de uitkomst van divinatie zo onzeker is, heeft het dan wel zin om te divineren? Jazeker, want de voorspellende eigenschappen van divinatie zijn slechts bijzaak. Voor heksen is de meest belangrijke functie van waarzeggen het verkrijgen van inzicht. Hieronder vind je een paar redenen waarom heksen inzicht proberen te krijgen door middel van divinatie. Vanwege de leesbaarheid noem ik voornamelijk het gebruik van tarotkaarten, maar dit kan evengoed een andere waarzegmethode zijn.

divinatie glazen bol
  • Een focuspunt bepalen – Veel heksen divineren regelmatig om handvatten te krijgen bij het doorlopen van persoonlijke processen en hun eigen ontwikkeling. Trek je bijvoorbeeld een tarotkaart, dan laat de betekenis van die kaart zien wat de komende tijd extra aandacht nodig heeft. Dit kan je bewust maken van je eigen gedrag en je helpen contraproductieve gedragspatronen te doorbreken. De kaart kan je wijzen op (onbenutte) talenten die je hebt, of duidelijk maken dat het tijd is om uit je comfortzone te stappen, iets aan te pakken of juist een stapje terug te doen.Je kunt je focuspunt dagelijks bepalen, wekelijks, maandelijks of puur op gevoel. Soms trekt een heks één kaart voor het hele jaar en geven de andere kaarten extra informatie ten aanzien van de hoofdkaart. Dat biedt handvatten en geeft richting tijdens een langdurig proces.

  • Inzicht krijgen in een probleem of situatie – Divinatie wordt veel gebruikt om inzicht te krijgen in personen of situaties. Zelf leg ik regelmatig de kaarten als ik tegen een probleem aanloop of twijfel over hoe ik iets het best kan aanpakken. De kaarten vormen in dit geval een soort brug naar het onderbewuste. Ze helpen om bij informatie komen die anders onbereikbaar zou blijven. Je voelt, ziet en begrijpt dingen die je anders niet doorgrond of opgemerkt had. Divinatie maakt ruimte voor die dingen. Het maakt je bewust van nieuwe mogelijkheden en helpt je op weg.

  • Een mogelijke toekomst zien – Een vraag die ik soms stel is: ’Wat gebeurt er als ik dit of dat doe?’ Ik verwacht dan niet dat ik een klinkklaar antwoord krijg, maar antwoorden die opduiken brengen me wel op ideeën. Een divinatiesysteem kan onder andere laten zien welke valkuilen je beter kunt vermijden of wat belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Trek je de tien van zwaarden (tarotkaart), dan betekent dat misschien dat er een groot nadeel is dat je (nog) niet kent of waar je niet aan gedacht hebt. De kaart spoort je aan om beter over je voornemen na te denken. Dat kan ervoor zorgen dat je besluit om iets niet te doen, of dat je het anders aanpakt. Zo kan een voorspelling van de mogelijke toekomst inzicht geven en je helpen weloverwogen stappen te zetten.

  • Relaties inzichtelijk maken – Divineren helpt mensen om beter te begrijpen hoe hun relaties met anderen in elkaar zitten. Wat gaat er goed en wat juist niet? Hoe is het evenwicht binnen een relatie? Een divinatiesysteem laat doorgaans duidelijk zien waarom het wel of niet goed gaat binnen een relatie. Daarnaast wordt de rol die verschillende personen in een relatie hebben belicht. Dat kan verhelderend zijn en relaties ten goede komen. Het maakt meestal duidelijk welke struikelblokken er zijn en welke veranderingen nodig zijn om problemen op te lossen of te voorkomen. Het kan daarnaast de kracht en positieve kanten van relaties tonen.

  • Een magisch ritueel voorbereiden – Veel heksen raadplegen een divinatiesysteem voor ze een magische bezwering of ritueel uitvoeren. Dat doen ze met name als ze welbewust een ingrijpende verandering willen stimuleren. Door voorafgaand aan zo’n ritueel divinatie toe te passen, ontdekt de heks of het ritueel wel echt nodig of wenselijk is. Divinatie biedt tevens handvatten bij het bepalen van de inhoud en vormgeving van (magische) rituelen, bijvoorbeeld tijdens de jaarfeesten die veel heksen vieren.

  • Trancereizen of meditatie – Een divinatiesysteem kan je concentratievermogen tijdens trancereizen of meditaties stimuleren. Je trekt een kaart die het focuspunt van je meditatie vormt. Door je tijdens je meditatie op de kaart te concentreren en je door de kaart te laten leiden ontstaan nieuwe inzichten. Dat kan enorm verhelderend werken.

  • Zelfontwikkeling – Het ontwikkelen van jezelf als mens en als heks is een belangrijk focuspunt binnen traditionele hekserij en het wijze-vrouwenambacht. Heksen gebruiken divinatie om zelfinzicht te krijgen.

LEES OOK
Wat is hekserij?

Soorten divinatie

Door de eeuwen heen zijn er talloze divinatiesystemen ontstaan. Omdat ik ze niet allemaal kan bespreken vind je hieronder de meest gangbare vormen van divinatie.

Divinatie – Kaarten leggen

Er zijn drie soorten kaarten die veel door heksen worden gebruikt:

  1. Tarotkaarten
  2. Lenormandkaarten
  3. Orakelkaarten

Tarotkaarten

De tarot is het meest bekende orakelsysteem. Het bestaat uit 78 kaarten, met daarop afbeeldingen en cijfers. De eerste 22 kaarten vertellen over de reis van de dwaas (de mens) door het leven. Dit deel van de tarot heet ‘grote arcana’. De kleine arcana bevat de overige 56 kaarten. Deze kaarten zijn opgesplitst in vier groepen: zwaarden, kelken, staven en pentakels. Deze kaarten zijn aan de vier elementen gelinkt, lucht, water, vuur en aarde.

Er zijn tegenwoordig veel verschillende tarotdecks te koop, die de hierboven beschreven vaste structuur gemeen hebben. Desondanks kunnen de betekenissen van ‘dezelfde’ kaarten uit verschillende decks sterk van elkaar afwijken, al zijn de ‘klassieke’ betekenissen van deze kaarten in elk tarotdeck gelijk.

Divinatie tarotkaarten

Lenormandkaarten

In hoeverre de beroemde kaartlegster en helderziende madame Marie-Anne Lenormand (1772-1843) zelf aan het ontstaan van lenormandkaarten heeft bijgedragen is onduidelijk. Zeker is dat ze de inspiratiebron voor het ontstaan van deze vorm van divinatie was.

Een set lenormandkaarten bestaat uit 36 kaarten, en heeft overeenkomsten met een gewoon kaartspel dat 52 kaarten bevat. Je kunt de klavers vergelijken met de staven in de tarot. Schoppen zijn vergelijkbaar met zwaarden, ruiten met pentakels en harten met kelken. De lenormand bevat zes zogenaamde ‘strijdkaarten’, die meestal als ‘negatief’ geïnterpreteerd worden. Net als de tarot zijn lenormandkaarten in vele varianten te vinden.

Orakelkaarten

Een set orakelkaarten heeft geen vaste opbouw en het aantal kaarten van verschillende orakelsets varieert. Eigenlijk kun je stellen dat alle waarzegkaarten die niet onder lenormand of tarot vallen orakelkaarten zijn. Vaak worden deze kaarten met de aanduiding ‘orakel’ verkocht.

divinatie runen

Divinatie – Runen

Runen vormen het oudst bekende schrift van de Germanen, die aan het begin van de jaartelling in Noord-Europa en Scandinavië, Groot Brittannië en IJsland leefden. Runen zijn hoekige letters, die je gemakkelijk kunt uitsnijden of uitkrassen in natuurlijke materialen. Elke rune heeft een eigen naam.

Door de eeuwen heen ontstonden verschillende rune-systemen, waarvan dezelfde tekens niet altijd dezelfde betekenissen hadden. Zo heb je bijvoorbeeld het Oud-Noorse futhark dat uit 24 tekens bestond, en de Angelsaksische variant die futhork genoemd werd. Later (rond de 10e eeuw) ontstond het jongere futhark. Het bevatte slechts 16 tekens en was een ingekorte variant van het oude futhark. Nog later, in de middeleeuwen werd het jonge futhark weer uitgebreid met meer rune-tekens.

In Nederland zijn veel Germaanse rune-inscripties gevonden, voornamelijk in Friesland. Sommige van deze inscripties zijn te bezichtigen in musea. Tegenwoordig worden runen veel gebruikt voor divinatie en men vermoedt dat ze vroeger al een waarzegfunctie hadden. De runen worden veelal geworpen, getrokken of gelegd. Heksen maken soms combinatierunen. Dat zijn nieuwe symbolen die uit meerdere samengevoegde rune-tekens bestaan. Deze symbolen fungeren bijvoorbeeld als amulet of talisman.

Divinatie – Pendelen

Pendelen is een van de eenvoudigste manieren van waarzeggen. Je doet het met een ketting waar een hanger aan zit, of met een klein voorwerp aan een touwtje. Maar natuurlijk zijn er ook pendels te koop. De pendel geeft antwoord op vragen door heen en weer te zwaaien.

Een pendel beantwoordt alleen gesloten vragen, tenzij je hem gebruikt in combinatie met een ouija bord of pendelkleed. Hierop zijn letters, cijfers en de woorden ‘ja’ en ‘nee’ afgebeeld.

Wil je antwoord op gesloten vragen, hou de pendel dan losjes vast aan de draad of ketting en laat hem eerst helemaal tot rust komen. Zodra hij stil hangt vraag je wat ‘ja’ is. De pendel zal dan een bepaalde richting op zwaaien. Vervolgens vraag je wat ‘nee’ is. De manier waarop de pendel na een vraag beweegt, maakt duidelijk wat het antwoord op de vraag is. Tijdens het pendelen hou je je hand zo stil mogelijk en probeer je de beweging van de pendel niet bewust te beïnvloeden.

Divinatie – Schouwen

Schouwen betekent kort gezegd dat je ergens naar staart en dat je daar beelden, visioenen of openbaringen door binnenkrijgt. Deze kunnen in je hoofd ontstaan of ze worden zichtbaar in het voorwerp waar je naar staart. Omdat schouwen om langdurige concentratie vraagt is oefening nodig om het onder de knie te krijgen. Zelf schouw ik het liefst met een zwarte spiegel of in natuurlijk water, zoals een ven of vijver. Hieronder vind je verschillende manieren van schouwen met een  korte uitleg.

Zwarte spiegel

Een zwarte spiegel is bij uitstek geschikt als middel om mee te schouwen. Zelf vind ik een wat grotere spiegel het fijnst werken, maar een kleine spiegel is ook geschikt voor divinatie. Je kunt een zwarte spiegel eenvoudig zelf maken, bijvoorbeeld door zwart papier in een glazen fotolijst te stoppen. Mijn favoriete zwarte spiegel was ooit een klok in de vorm van een zon. 

Schouw je in het donker, zet dan een kaars voor je spiegel. De kaarsvlam belicht je spiegel, terwijl de rest van de omgeving overwegend donker blijft. Zet de kaars bij voorkeur zo neer dat je de vlam niet in de spiegel ziet. Zelf schouw ik het liefst in een donkere omgeving. Dat is echter persoonlijke voorkeur. Je kunt prima met een zwarte spiegel schouwen als het licht is.

divinatie zwarte spiegel

Kristalkijken

Divinatie door middel van kristalkijken is al eeuwenoud. In het allereerste begin werden waarschijnlijk voorwerpen gebruikt die niet perse rond waren maar wel glommen, zoals (edel)stenen, waterpoelen of metalen voorwerpen. De boodschappen die doorkwamen werden afhankelijk van de cultuur gezien als boodschappen van goden, geesten of andere entiteiten. Na de opkomst van de christelijke kerk bestempelden geestelijken deze vorm van divinatie als duivelswerk.

Het principe van de kristallen of glazen bol is gelijk aan dat van de zwarte spiegel, alleen gebruik je een bolvormig voorwerp van glas, kristal of halfedelsteen. De bol vormt een focuspunt en als je er lang genoeg naar staart ontstaat beweging in de bol en verschijnen er beelden. Een doorzichtige bol staat doorgaans op een donker oppervlak, omdat je dan beter kan zien wat er in de bol gebeurt.

Waterkijken

Water kijken is ook vergelijkbaar met schouwen in een zwarte spiegel. Je gebruikt alleen geen spiegel maar een donkergekleurde kom of ketel die is gevuld met water. Een andere manier van water kijken is het staren in een poel, sloot, vijver of meer. Je kunt dit zowel overdag als in het donker doen. In mijn traditie gebruiken we nooit kraanwater om te schouwen. In plaats daarvan vangen we neerslag op of scheppen we water uit een bron in de natuur.

Divinatie – Aeromantie

Aeromantie is het verklaren van luchtverschijnselen. Een andere naam hiervoor is ‘luchtkijken’. Je interpreteert de beweging, vorm en kleur van wolken. Dit is een vorm van divinatie die weinig heksen tegenwoordig nog toepassen.

Divinatie met vuur en rook

Waar rook is, is vuur! Beiden zijn toe te passen als divinatiemiddel. Staar je naar een of meerdere vlammen, dan raak je gemakkelijk in trance. Voor rook geldt hetzelfde. Daarnaast kunnen de vorm, kleur en beweging van vuur en rook boodschappen bevatten.

In Oost-Europa gebruiken wijze vrouwen gloeiende kolen als divinatiemiddel. Een kooltje wordt opgewarmd in een vuur of in een oven. Daarna laat de wijze vrouw het kooltje in een potje of bakje water vallen. Of het kooltje zinkt of blijft drijven is leidend bij het beantwoorden van vragen. Vaak gaan die vragen over iemands gezondheid of liefdesleven.

Divinatie – Orakelen

Ik schreef hierboven al over orakels in de vorm van orakelkaarten,  mediums of speciale plaatsen. Sommige heksen of wijze vrouwen gebruiken echter een andersoortige orakelset. Zelf doe ik dat ook. Een heks stelt zo’n set zelf samen. Hij bestaat uit uit een verzameling van kleine voorwerpen die allemaal een bijzondere betekenis hebben. In mijn eigen orakel zit bijvoorbeeld een schelpje dat duidt op emoties en gevoelskwesties. Een muntje symboliseert aards bezit en persoonlijke kennis en ervaringen.

Doordat elke heks op haar eigen manier orakelt, ziet elke orakelset er anders uit. De voorwerpjes worden gerold of geworpen, of er wordt een voorwerp op gevoel gekozen. Soms voegt de heks een ring of ander klein bezit van degene voor wie zij orakelt aan de set toe. Door dit voorwerp mee te nemen tijdens het werpen wordt duidelijk hoe de betekenissen van de andere voorwerpen zich verhouden tot de vraagsteller. Op die manier kan een heks informatie en inzichten vergaren.

Divinatie handlezen

Divinatie – Handlezen

Handlezen, handlijnkunde of chiromantie is een manier van divineren die enorm veel vertelt over een persoon en diens situatie. De oorsprong van het handlezen is niet helemaal duidelijk. Het vermoeden bestaat dat het afkomstig is uit India en dat het over de wereld werd verspreid door o.a. het Romavolk. In een Indiaas boek dat 5000 jaar werd geschreven wordt de handlijnkunde al benoemd.

Niet alleen de lijnen van handen zijn veelzeggend. De vorm, temperatuur en kleur van handen worden bijvoorbeeld ook meegenomen tijdens het handlezen. Lijnen in handen zijn niet statisch, zoals vaak wordt gedacht. Ze veranderen door de tijd heen. Daarom geven twee handlezingen die op verschillende momenten plaatsvinden andere uitkomsten. Soms maakt de handlezeres een afdruk van de hand, omdat de lijnen dan duidelijker te zien zijn, wat het interpreteren vergemakkelijkt.

Koffiedik kijken en theeblaadjes lezen

Koffiedik kijken wordt tegenwoordig niet meer zo veel gedaan als vroeger. Dat komt doordat we tegenwoordig op een andere manier koffie zetten. Vroeger bleef er veel meer drab achter in een kopje of koffiekan. De patronen die deze drab vormden werden geïnterpreteerd en gebruikt om voorspellingen te doen. Theeblaadjes lezen werkt ongeveer hetzelfde, alleen bestudeer je in dit geval de theeblaadjes of stukjes daarvan die in het kopje achterblijven.

Dat deze vormen van divinatie al lang als onzin worden afgedaan zie je terug in onze taal. De uitdrukking ‘dat is koffiedik kijken’ Kom je nog steeds tegen. Er wordt mee bedoeld dat je niet kunt voorspellen wat de toekomst brengen zal.

Divinatie met kaarsvet, was en lood

Kaarsvet lezen kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een kaars laten opbranden en de patronen van kaarsvet die overblijven interpreteren. Kaarsvet in water druppelen is een andere manier van kaarsvet lezen. Ook hier geef je een betekenis aan de vorm van het kaarsvet. In Rusland is een soortgelijke methode in gebruik, alleen druppelt de waarzegster niet kaarsvet, maar gesmolten was, lood of tin in het water.

Astrologie

De laatste vorm van divinatie die ik wil aanstippen is Astrologie. Dit wordt ook wel ‘sterrenwichelarij’ genoemd. Het is een systeem waarbij sterrenbeelden, getallen en de stand van planeten geïnterpreteerd worden. Het idee hierachter is dat deze dingen veel zeggen over mensen, hun eigenschappen en gedragingen. Astrologie is een kunde die heel wat studie vergt, net als handlezen, runen en de tarot.

Conclusie

Al met al bestaan er tientallen vormen van divinatie. Het mooie daarvan is dat je als heks een methode kunt kiezen die bij je past en waar je jezelf comfortabel bij voelt. Dat kunnen ook meerdere waarzegsystemen zijn.

Ben je sceptisch ten aanzien van divinatie, hou dan het volgende in gedachten: je hoeft niet in het voorspellen van de toekomst te geloven om profijt te hebben van divinatie. Divinatie heeft meestal geen ‘bovennatuurlijke’ lading en het is niet bedoeld om jouw toekomst te voorspellen. Het is een manier om inzicht te vergaren. Er gaan deuren open die anders gesloten zouden blijven. Een waarzegsysteem kan een brug naar je onbewuste vormen en dingen in je losmaken. Dat geeft ruimte voor nieuwe wijsheden, inzichten en persoonlijke ontwikkeling.

Elke maand verstuur ik een mail vol heksenweetjes, tips, handige info en de nieuwste blogs. Schrijf je hieronder in.

VERGEET NIET OM JE INSCHRIJVING TE ACTIVEREN. CHECK JE SPAM!

hekserij

Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden als heks begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…


Deel dit via:

You cannot copy content of this page