Home » Hekserij » Entiteiten in hekserij
entiteiten

Entiteiten in hekserij

Geschatte leestijd: 19 minuten

Iedereen heeft wel eens gehoord van klopgeesten, kwaadaardige demonen, bezetenheid en gebouwen waarin griezelige spookverschijningen huizen. Daardoor hebben entiteiten over het algemeen een afschrikwekkende reputatie, zeker als ze worden genoemd in combinatie met hekserij. Maar klopt dat beeld wel, en is het volledig? Naar mijn mening is dat niet het geval. Daarom vertel ik in dit artikel meer over entiteiten en hun rol binnen hedendaagse hekserij.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Inhoudsopgave

Wat een entiteit is

Volgens het ‘van Dale’ woordenboek is een entiteit ‘iets wat wezenlijk bestaat’ of ‘iets wat er is’. Deze betekenis is erg breed en daarom onduidelijk. Zelf ik het zo zeggen:

‘Een entiteit is iets wat wezenlijk bestaat. Er schuilt een ‘geest’ of ‘ziel’ in die een eigen karakter en identiteit bezit. Een entiteit maakt geen deel uit van de flora en fauna op aarde.’

Entiteiten die aan deze beschrijving voldoen zijn de mystieke en magische wezens die niet door iedereen bewust worden waargenomen. Het zijn (natuur)geesten, elfen, de energie van overledenen, demonen, engelen, godheden en andere mysterieuze bestaansvormen. Het zijn de entiteiten waarvan mensen in onze snelle, rationele wereld het bestaan zelden erkennen en vaak zelfs ontkennen, maar waar de heks wel voor openstaat.

Entiteiten in religie

Wereldwijd is een groot aantal entiteiten gelinkt aan religie, meestal in de hoedanigheid van goden en godinnen, engelen, demonen, geesten of halfgoden. Elke religie heeft zijn eigen entiteiten en polytheïstische pantheons (godengroepen) hebben onderling veel raakvlakken. Dat komt deels doordat mensen overal ter wereld dezelfde behoeftes hebben, zoals eten, drinken, een dak boven hun hoofd, gezondheid, liefde en vruchtbaarheid. Vroeger had religie, net als folklore, de functie om mysterieuze fenomenen te verklaren. Al die thema’s vind je terug in mythologische verhalen, waarin vrijwel altijd een god van de donder voorkomt, een godin van de liefde en een godheid die over het dodenrijk heerst. En zo zijn er meer overeenkomsten te ontdekken.

Entiteiten in folklore

Oude sagen en legendes staan bol van verhalen over entiteiten. Zij verpersoonlijkten een kracht, angst, dreiging of macht waar mensen geen grip op hadden. Veel van deze verhalen hielden verband met verschijnselen die nog niet wetenschappelijk waren verklaard. Daardoor werden deze zaken als bedreigend ervaren. Om houvast te krijgen vertelden mensen elkaar verhalen waarin entiteiten een rol speelden.

Eeuwen geleden leidden bepaalde mentale aandoeningen bijvoorbeeld tot het geloof in weerwolven en bezetenheid. Deze denkbeelden zijn door de eeuwen heen niet compleet verdwenen. Het uitdrijven van duivels en demonen vindt in onze moderne tijd nog steeds plaats. Meestal is het mikpunt van exorcisme een persoon die aan een onbegrepen of ontkende mentale aandoening leidt. In zeldzame gevallen is de afloop fataal, omdat de methodes die gehanteerd worden het slachtoffer uitputten.

Er zijn ook positieve sagen en legendes bekend, waarin entiteiten familie, huis en haard beschermden of zorgden voor een goede oogst en vruchtbaarheid. Kanttekening is wel dat mensen zo’n wezen te vriend moesten houden. Ze brachten regelmatig een offer of voerden rituelen uit.

De entiteit en de heks

In hekserij zie je veel samenwerking met entiteiten. Welke dat precies zijn is afhankelijk van de stroming waarin de heks praktiseert en haar persoonlijke voorkeur. In mijn traditie werken we bijvoorbeeld samen met een specifieke groep entiteiten. Zij zijn rechtstreeks verbonden met alle ingewijde wijze vrouwen van de familie. Daarnaast word ik vergezeld door een aantal persoonlijke entiteiten, die in sommige spirituele stromingen gids of beschermgeest worden genoemd. Dit zijn in mijn geval geen overleden voorouders. Wel waren ze in mijn vroege kindertijd al bij me.

Binnen hekserij wordt veel samengewerkt met natuurgeesten die zijn gelinkt aan de vier klassieke elementen. Behalve dat geloven heksen dat in alle levende wezens een ziel huist. Een bloem of blad plukken doe je als heks niet zomaar. Je vraagt eerst toestemming aan de geest die in de boom, struik of plant zit. Het antwoord op je verzoek voel je aan. Daarom is het nodig om jezelf open te stellen voor de geest en energie van die plant of boom.

entiteiten

Waarom heksen met entiteiten samenwerken

Heksen werken samen met entiteiten om daarvan te leren en om hun magie en rituelen te bekrachtigen. Veel heksen raadplegen entiteiten die ze om bijstand vragen op allerlei gebied. Ze verdiepen zich bijvoorbeeld in de herkomst van een specifieke godheid, geest of engel en zoeken uit welke verhalen, symboliek en eigenschappen erbij horen. De entiteit verpersoonlijkt die dingen en een heks gebruikt de symboliek daarvan tijdens rituelen. Entiteiten kunnen een heks meenemen tijdens een trancereis, waarin de heks levenslessen ontvangt. Dat leidt tot waardevolle inzichten en het draagt bij aan de persoonlijke groei van de heks. Voorouders verschijnen soms als geestverschijningen. Zo kan een heks haar relatie met hen levend houden.

entiteiten

Goed en slecht

Mensen zijn geneigd om alles in hokjes te plaatsen. Dat zorgt voor (meer) grip op hun eigen situatie en de wereld om hen heen. Op die hokjes wordt dan meestal een waardeoordeel geplakt. Mensen bepalen in een oogwenk of ze iets goed of slecht vinden, vaak voordat ze er goed naar gekeken hebben. Dat leidt tot vooroordelen en aannames. 

Als het gaat om entiteiten zie ik dit mechanisme vaak in werking treden. Misschien komt dat doordat veel mensen entiteiten toch wel een beetje griezelig vinden. Die zijn immers ongrijpbaar en moeilijk of niet te doorgronden. Mogelijk is dat een reden waarom ze met argwaan worden bekeken. Is het een goede of een kwade kracht? Dreigt er gevaar of niet?

Zelf ben ik voorzichtig met waardeoordelen ten aanzien van entiteiten. Ik ben me ervan bewust dat ze voortkomen uit mijn eigen perceptie, waarden en gevoelens. Dat ik iets eng of afstotelijk vind omdat ik het niet ken of vertrouw, betekent niet dat het kwade bedoelingen heeft. Dat ik iets niet doe omdat het tegen mijn geweten indruist, betekent niet dat een ander het met mij eens is. Persoonlijke visie en waarnemingen zijn niet algemeen. Ze zijn van jou alleen. Verhalen die worden doorgegeven winnen aan kracht, maar dat betekent niet dat ze kloppen. Over entiteiten wordt naar mijn idee veel onzin verkondigd, meestal uit onwetendheid en gebrek aan ervaring.

Persoonlijk vind ik dat we entiteiten beter niet kunnen indelen in goed of slecht. Al is dat heel menselijk, we doen ze ermee tekort omdat hun herkomst en bestaan niet vergelijkbaar is met die van ons. Veel verschijningsvormen gaan ons begripsvermogen te boven. Wie zijn wij om over hen te oordelen? Wel vind ik het verstandig om de kat uit de boom te kijken wanneer je in contact komt met een jou onbekende verschijningsvorm.

entiteiten

Contact met entiteiten, aandachtspunten

Ga niet over je eigen grenzen heen’

Contact met entiteiten kan je als heks veel moois brengen. Het kan echter ook onbalans veroorzaken. Hou tijdens het contact je eigen grenzen in de gaten en ga daar niet overheen. Daarmee kun je problemen voorkomen.

Heftige energie

De energie die vrijkomt tijdens het contact met een entiteit kan heftig zijn en moeilijk te hanteren. Dat is vooral een valkuil voor onervaren heksen. Het lukt dan niet om de energie van de entiteit op een goede manier te geleiden en dat kan vervelende bijeffecten hebben, zoals moeheid, hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid of angstgevoelens. Zorgen je waarnemingen en ervaringen voor innerlijke onbalans, besteed daar dan aandacht aan voor je verder gaat in je contact met entiteiten.

Respect

Probeer niet om entiteiten te overheersen, want die macht heeft geen mens. Ze doen niet zonder slag of stoot wat wij willen. Wel zijn bepaalde entiteiten bereid om gunsten te verlenen, vaak in ruil voor een offer. Welk dat offer is hangt af van de entiteit. Persoonlijk vind ik het van weinig respect getuigen als je een (onbekende) verschijning bij het eerste contact om een gunst vraagt. Je kunt beter een gedegen relatie opbouwen voordat je iets van hem verlangt. Dat maakt de kans dat hij je ter wille is een stuk groter. Roep een entiteit niet op maar nodig hem uit. En stuur hem niet weg, maar vraag hem om te vertrekken. Op die manier zullen je contacten niet zo snel problemen opleveren.

Bescherming

Bescherming is tijdens het contact met entiteiten meestal niet nodig. Als een entiteit kwaad in de zin heeft, breekt hij waarschijnlijk moeiteloos door jouw (energetische) beschermlaag heen. Beter is het om zo’n situatie te voorkomen door voorzichtig te zijn met wat je naar je toe haalt. Wezens die tijdens rituelen spontaan opduiken hebben zelden kwaad in de zin. Het is net zoiets als mensen die nieuwsgierig op een situatie afkomen. Sommige veroorzaken overlast, maar ze zijn zelden kwaadaardig.

Conclusie

Natuurlijk is dit artikel over entiteiten niet volledig, want het onderwerp is te uitgebreid om in één artikel samen te vatten. Wat ik je graag wil meegeven is dat entiteiten onderdeel zijn van het universum, net als wijzelf. Ze kunnen prima naast ons bestaan en als ze problemen veroorzaken heeft dat meestal een duidelijke reden. Wees terughoudend met waardeoordelen en stel je open voor het onbekende en nieuwe ervaringen. Dat zal je als heks veel mooie ervaringen en waardevolle contacten met entiteiten opleveren.


Wil jij graag op een fijne en veilige manier contact maken en samenwerken met entiteiten?

In het boekje ‘Hekserij tussen de werelden’ vertel ik over de mystieke wisselwerking tussen de heks en entiteiten uit ‘andere werelden’. Het boekje bevat 60 bladzijden vol basiskennis, praktische tips, oefeningen en inspirerende voorbeelden die jou handvatten geven bij je contacten met entiteiten.

het verborgen rijk van entiteiten boek

Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden als heks begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…Deel dit via:

You cannot copy content of this page