Goden en Godinnen hekserij

Goden en godinnen

Geschatte leestijd: 18 minuten

In mijn wijze-vrouwenpraktijk spelen godheden geen rol, want voor mij is hekserij geen religie maar een kunde. In veel andere vormen van hedendaagse hekserij nemen goden en godinnen wel een belangrijke plaats in of worden ze vereerd. Denk bijvoorbeeld aan Wicca en eclectische hekserij. In dit artikel lees je over hekserij als religie, godheden en hun functie binnen hekserij.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Blog » Entiteiten

Inhoudsopgave

Wat is een godheid?

Er zijn veel verschillende meningen over wat een godheid is. Waar iedereen het over eens lijkt te zijn is dat goden en godinnen machtige wezens zijn die veel invloed hebben op de aarde en alles wat erop bestaat en leeft. In sommige monotheïstische religies, zoals het christendom, heerst zelfs het geloof dat slechts een almachtige god de aarde geschapen heeft. In andere religies en culturen komen meerdere goden voor die allemaal hun eigen speciale rol in het grote geheel hebben. Je ziet dat onder andere in het Hindoeïsme, Boeddhisme en in oude Europese culturen, zoals de Griekse, Romeinse, Germaanse, Keltische en Noorse cultuur. In mijn artikel over entiteiten schreef ik al dat deze godengroepen veel overeenkomsten vertonen en hoe dat komt.

Wat is een religie?

Een religie is een geloofssysteem en het bestaat in vele varianten, waarvan de natuurreligie Wicca er een is. Religie zorgt voor zingeving in het leven van mensen en het biedt troost en houvast. Het verklaart zaken en geeft ruimte om dingen te waarderen en gebeurtenissen te vieren. Rituelen en speciale gebruiken zijn daar vrijwel altijd onderdeel van. Denk daarbij aan offeren, bidden of het vieren van religieuze feesten.  

Vermoedelijk bestonden er in de tijd van de jager-verzamelaars al een moedergodin en een god van de jacht. Nadat mensen zich vaker op één plek vestigden en de landbouw opkwam, werd de godin steeds belangrijker. Zij werd gezien als de aarde zelf, de moederschoot waarin nieuw leven ontstond. Mensen werden meer afhankelijk van de vruchtbaarheid van hun plaatselijke omgeving en er ontstonden cultussen rondom de moedergodin.

Vandaag de dag neemt religie nog steeds een belangrijke plaats in de wereld in. Het zorgt niet alleen voor verbinding, steun en saamhorigheid, maar ook voor conflict. Dat laatste gebeurt vooral wanneer mensen hun geloof als ‘de waarheid’ beschouwen en anderen van hun gelijk proberen te overtuigen, of wanneer macht een rol speelt. Soms wordt een religie misbruikt als excuus om persoonlijke normen en waarde door te drukken. Dan leiden een patriarchale geloofssystemen bijvoorbeeld tot onderdrukking van de vrouw, andere vormen van genderongelijkheid of homofobie. Dat zie je onder andere terug in de geschiedenis, waarin de heksenjacht een zwarte bladzijde vormt.

Vereren alle heksen goden?

Een misvatting die ik veel tegenkom is deze: ‘hekserij is een religie’. Je ziet dat zelfs vaak terug op websites over hekserij. Toch klopt deze stelling niet, want niet alle heksen vereren goden en godinnen. Goden en godinnen zijn met name belangrijk binnen hekserij als natuurreligie. Denk hierbij aan Wicca en andere paganistische of heidense vormen van hekserij.

Traditionele heksen en wijze vrouwen, zoals ikzelf, beschouwen hekserij als een ambacht. Het heeft voor ons niets met religie te maken. Weer anderen volgen een tussenvorm. Zij besteden wel aandacht aan goden en godinnen, maar niet op een religieuze manier. De grens tussen religieuze en niet-religieuze hekserij kan om die reden vaag zijn.

Of je hekserij wel of niet als religie benadert is een keus. Je mag als heks met godheden werken, maar het hoeft niet perse. Het is helemaal aan jou om daar wel of niet voor te kiezen.

goden en godinnen hekserij

Goden in hekserij

In hekserij als natuurreligie zie je dat godheden bepaalde natuurkrachten vertegenwoordigen. Dat is vergelijkbaar met hoe mensen vroeger tegen goden aankeken. Ze begrepen toen nog niet waar donder en bliksem vandaan kwamen of waarom er aardbevingen en overstromingen plaatsvonden. Bepaalde goden werden met deze (natuur)verschijnselen in verband gebracht.

In Wicca vormen de moedergodin en de gehoornde god een belangrijke wisselwerking. De godin verpersoonlijkt de aarde zelf. Zij bezit de baarmoeder waarin nieuw leven ontstaat.De god zorgt op zijn beurt voor groeikracht en bevruchting.

Tijdens midwinter is er een strijd tussen de hulstkoning en de eikkoning. De eikkoning overwint waardoor het licht en de vruchtbaarheid kunnen terugkeren. Met midzomer volgt een nieuw gevecht, waarbij de eikkoning het onderspit delft. In de herfst verliest hij zijn blad. De overwinnende hulstkoning kondigt de naderende herfst en winter aan. Zijn groenblijvende bladeren laten zien dat er na het afsterven van de vegetatie weer nieuw leven zal ontstaan. Zo wordt de kringloop van de natuur in Wicca met een mythologisch verhaal verduidelijkt.

Er zijn heksen die enkel uitgaan van de moedergodin en de gehoornde god. Anderen putten uit een reeds bestaand godenpantheon van bijvoorbeeld Griekse, Romeinse, Noorse, Germaanse, Slavische, Egyptische of Keltische goden. De eigenschappen van deze godheden kunnen je als heks op allerlei manieren ondersteunen en je op weg helpen. Ik zie soms dat heksen met goden uit verschillende godengroepen tegelijk werken. Dat kan prima vanwege de eerdergenoemde raakvlakken tussen de verschillende godengroepen. Welke godheid je als heks kiest om mee te werken hangt af van je eigen voorkeur, het proces dat je doorloopt of het vraagstuk dat je beantwoord wilt zien.

Hoe heksen met goden werken

Heksen die goden vereren of ermee werken, creëren doorgaans een speciale plek voor een godheid op hun altaar. Soms maken ze een altaar een bepaalde god of godin alleen. Op dit altaar plaats de heks symbolische voorwerpen die een link met de eigenschappen van die godheid hebben. Indien mogelijk zet een heks een beeld of afbeelding van een godheid op het altaar. Je kunt zo’n beeld of afbeelding kopen of hem zelf maken. Mooi of lelijk is niet van belang. Het gaat erom dat zo’n beeld of afbeelding een passende vorm en uitstraling heeft, zodat jij je ermee verbonden voelt.

Volg je intuïtie als je met een god of godin werkt. Vaak weet je dan vanzelf welke kleur kaarsen je het best kunt branden, welk offer gepast is of wat je op je altaar kunt plaatsen.

Tijdens rituelen roepen heksen goden aan en/of brengen ze offers als dank voor de hulp van een god of godin. Aanroepen betekent dat je contact maakt met de energie van een bepaalde godheid. Je haalt die energie als het ware naar je toe, zodat je ermee kunt werken en ervan leren. Doordat zoveel mensen met godheden werken of ze vereren groeit de energie van zo’n godheid aan kracht. Dit collectieve bewustzijn houdt een god of godin levend.

Wil je met een specifieke godheid werken dan kan het helpen om zoveel mogelijk informatie over die godheid op te zoeken. Je leert daardoor waar een godheid precies voor staat en welke offers en attributen passend zijn. Je kunt een godheid dan zelfs terugzien in jezelf, in al je eigenschappen, wensen, talenten en gemoedstoestanden.

goden en godinnen

Leven na de dood

Een thema dat je veel in religies terugziet is ‘leven na de dood’. Het geeft mensen grip op iets wat voor iedereen onvermijdelijk is, maar tegelijkertijd onzeker en ongrijpbaar. Waar blijven we nadat ons aardse leven geëindigd is? Geloofsovertuigingen, religieuze geschriften en mythologische verhalen geven doorgaans antwoord op deze en andere belangrijke levensvragen. Ze doen dat volgens theorieën die bij een bepaalde religie passen. In het christendom heerst bijvoorbeeld het geloof dat je na de dood in de hemel of hel terechtkomt, afhankelijk van hoe je je tijdens je leven hebt gedragen. Je legt als het ware verantwoording af aan god.

Negen van de tien heksen geloven in reïncarnatie, net als hindoeïsten en boeddhisten. Het betekent dat je na je dood op aarde terugkeert in een andere hoedanigheid. Het geloof in vorige levens is hieraan verwant. Het doel van reïncarnatie verschilt per religie. Wel heeft het vaak een link met het leren van levenslessen, waardoor je uiteindelijk in een soort verlichte staat terechtkomt.

In mijn traditie geloven we niet in reïncarnatie. Hoe dat precies zit vertel ik in een toekomstig artikel.

Conclusie

Veel heksen volgen in meer of mindere mate een natuurreligie, maar er zijn ook heksen die niet in goden geloven of ermee werken. Hou in gedachten dat er geen wetten zijn die voorschrijven wat je als heks moet geloven of wat je moet doen. Ga te rade bij jezelf en vraag je af hoe jij tegen dingen aankijkt. Voel je connectie met godheden of doen ze jou niets? Wil je ze een plek geven in jouw heksenpraktijk of niet? Volg dat gevoel tijdens het vormgeven en beleven van hekserij dan kom je vanzelf op het pad dat bij jou past!


Wil jij graag op een fijne en veilige manier contact maken en samenwerken met entiteiten?

In het boekje ‘Hekserij tussen de werelden’ vertel ik over de mystieke wisselwerking tussen de heks en entiteiten uit ‘andere werelden’. Het boekje bevat 60 bladzijden vol basiskennis, praktische tips, oefeningen en inspirerende voorbeelden die jou handvatten geven bij je contacten met entiteiten.

het verborgen rijk van entiteiten boek

Gerelateerde artikelen


Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden als heks begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…


Deel dit via:

You cannot copy content of this page