magische symbolen

Magische symbolen en sigils

Geschatte leestijd: 21 minuten

Het is ochtend en ik sta bij mijn huisaltaar. Er brandt een kaars. Met een rokend wierookstokje teken ik negen magische symbolen in de lucht. Dat doe ik elke dag om de familie-entiteiten te begroeten. Ik noem hun namen, waarna ik het wierookstokje doof en de kaars uitblaas. Nu kan ik met een rustig gevoel aan de rest van mijn dag beginnen.

Dit is een voorbeeld van een klein ritueel waar symbolen aan te pas komen. Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen van hoe heksen met symbolen werken. Dat ga ik zo meteen doen. Eerst deel ik wat achtergrondinfo met je.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Blog >> Magie en rituelen

Inhoudsopgave

Wat een magisch symbool is

Een magisch symbool is een voorwerp of afbeelding met een speciale betekenis. Het woord symbool is afgeleid van het Griekse ‘symbolon’, wat je kan vertalen als ’teken’. Een symbool geeft een idee, gevoel, energie, entiteit of intentie weer. Hieronder staan wat voorbeelden van symbolen.

 • Doornige takjes staan symbool voor weerbaarheid of bescherming.
 • Een beeldje kan een godheid of krachtdier voorstellen.
 • Met een speciale tekening (sigil) kun je contact maken met entiteiten, of een specifiek doel weergeven.
 • Toen het geschreven woord nog niet bestond gebruikten mensen symbolen om bezit te markeren. Huizen hadden een eigen symbool, het huismerk. Het stond op grenspalen en huisraad en boeren brandmerkten hun vee ermee. Zo was duidelijk welke eigendommen waar thuishoorden.
 • Sommige symbolen, zoals hiërogliefen, zijn al heel oud. Hiërogliefen zijn echte verhalenvertellers. Er werden gebeurtenissen en andere belangrijke zaken mee uitgebeeld en vastgelegd.
 • In religie kom je ook symbolen tegen. Denk bijvoorbeeld aan de Om uit het hindoeïsme, de Christelijke Ichtusvis, de Davidster uit het Jodendom en het Yin-Yang teken uit het taoïsme.

Symbolen als communicatiemiddel

Letters

Ons moderne alfabet bestaat uit 26 symbolen die we letters noemen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik en de betekenis ervan. Daardoor kun jij dit blogartikel lezen.

Runen

In hekserij is het runeschrift een veelgebruikt symbolensysteem. De runen vormen niet alleen een alfabet. Ze hebben voor heksen bovenal een magische betekenis. Ze worden veel gebruikt voor divinatie of verwerkt in magische voorwerpen. Heksen maken er soms sigils mee.

symbolen runen

Wat een sigil is

In hekserij zijn sigils vaak samengestelde symbolen. Er zijn daarnaast sigils die aan bepaalde entiteiten of tradities verbonden zijn. Zo heeft de godin Lilith een eigen sigil. Hetzefde geldt voor de familie-entiteiten van mijn traditie en de demonen van de Ars Goetia. 

Heksen gebruiken sigils als magisch hulpmiddel. Ze versterken hun rituelen en magie ermee. Heksen ontwerpen hun samengestelde sigils meestal zelf. Dat kan jij ook zelf doen. Maak bijvoorbeeld een sigil door verschillende letters of runen te combineren. Of trek op gevoel lijnen op een vel papier. Je kunt ook willekeurige punten op een vel papier met elkaar verbinden, of tijdens een trancereis een sigil ontdekken of creëren.

LEES OOK : MAGIE EN MAGISCHE RITUELEN

Waarom heksen magische symbolen gebruiken

Ik stipte het hierboven al aan. Symbolen zijn hulpmiddelen bij het bedrijven van magie en het uitvoeren van rituelen. Heksen gebruiken onder andere symbolen om:

 • Magie en rituelen te versterken
 • Energie af te weren of aan te trekken (amulet of talisman)
 • Een rituele ruimte af te bakenen
 • Te communiceren met entiteiten
 • Een traditie aan te duiden
 • De elementen aan te duiden
 • Poorten naar andere werelden te openen of sluiten
 • Een godheid of entiteit te eren

Hoe je magische symbolen kunt gebruiken

Hoe je als heks symbolen gebruikt bepaal je zelf. Hieronder vind je wat voorbeelden ter inspiratie

Heksen die uit de natuurreligie Wicca putten geven het pentagram doorgaans een prominente plek op hun altaar. Ze dragen vaak sieraden in de vorm van een pentagram. Het pentagram staat symbool voor de natuurreligie, de elementen en de heks zelf.

Wil je de energie van een symbool letterlijk tot je nemen, leg je eten dan in de vorm van dat symbool op je bord. Of bak een koek of broodje in de vorm van het symbool waarvan je de kracht wilt opnemen.

Verbind jezelf bewust met een symbool door het op je lichaam te tekenen. Daar heb je alleen je vinger voor nodig, want je hoeft het niet te zien. Wil je het wel zien, gebruik dan een huidvriendelijke kleurstof.

In mijn traditie gebruiken we een symbool als krachtplek. We staan of zitten er letterlijk bovenop tijdens rituelen. In mijn wijze-vrouwenhuisje heb ik dit symbool op de vloer geschilderd. Wel zo makkelijk, wat nu hoef ik het niet steeds opnieuw te tekenen.

Energie afweren of aantrekken

Een amulet of talisman bevat de energie of kracht waarmee je iets afweert of naar je toe haalt.Een bekend symbool is het oog van Fatima. Het wordt gebruikt als amulet die om het kwaad af te weren. Maak je een amulet of talisman, dan kan je daar symbolen in verwerken. Ontwerp zo’n symbool zelf of verwerk een bestaand symbool in een magisch voorwerp. Meer info over magische voorwerpen vind je in het boekje ‘Talismans, amuletten en poppenmagie’.

symbolen in hekserij

Geloof in de kracht van symbolen

De wisselwerking tussen de heks en een magisch symbool is onmisbaar. Voel je geen uitwisseling van energie, dan heb je niets aan een symbool. Je kunt dan beter voor een ander symbool kiezen.

Ben je overtuigd van de kracht van een bepaald symbool, dan kun je ermee werken. Twijfel je aan de kracht, dan blokkeer je de energie van dat symbool onbewust.

Gebruik een symbool alleen als dat gevoelsmatig voor jou klopt.

Versterk je magie en rituelen met symbolen

Magische symbolen maken rituelen en magische handelingen krachtiger. Dat komt deels door de energie van het symbool zelf. Denk bijvoorbeeld aan het pentagram. Door het vele gebruik en de energie die heksen er steeds opnieuw in steken wordt dit symbool almaar sterker. Hetzelfde principe geldt voor de heksenvoet, een symbool dat we in mijn familie veel gebruiken.

Als heks geef je een persoonlijke betekenis aan een zelfontworpen sigil. Je creëert hem met een speciale bedoeling (intentie). Tijdens het maken en gebruiken van de sigil stop je je eigen energie erin. Daarmee versterk je jouw rituelen en magie.

Baken je rituele ruimte af met magische symbolen

Je kunt een rituele ruimte afbakenen met een of meer magische symbolen. De meest bekende manier is afkomstig uit de Wicca. Wiccans trekken een cirkel van energie. Deze cirkel is groot genoeg om een ritueel in uit te voeren. Hij is bedoeld om bepaalde energie binnen de rituele ruimte te houden en andere energie erbuiten.

Soms gebruikt een heks een speciaal werktuig om een cirkel te trekken. Meestal is dat een staf of een ritueel mes.Meer uitleg over het trekken van een cirkel vind je in het boekje ‘Rituelen in hekserij’ en in de opleidingsmodule ‘Rituelen en magie’.

In mijn eigen traditie laten we het afbakenen van een rituele ruimte achterwege. Wel plaatsen we symbolen op de vloer. Die symbolen beïnvloeden de energie om ons heen. Daardoor ontstaat een magische sfeer en kunnen we gemakkelijker communiceren met entiteiten.

heksenvoet

Communiceren met entiteiten

Om contact te maken met geesten, godheden of demonen gebruiken heksen soms sigils. De sigils van de demonen uit de Ars Goetia zijn hier een mooi voorbeeld van. In mijn traditie gebruiken we speciale sigils om contact te maken met de familie-entiteiten. Elke entiteit heeft een eigen sigil. Ingewijde wijze vrouwen hebben ook een eigen symbool. Daarmee maken we onszelf kenbaar tijdens rituelen.

Symbolen en zegels als aanduiding van een heksentraditie

Heksentradities zijn soms herkenbaar aan hun eigen symbool. In mijn traditie is de basis van het familiesymbool een heksenvoet, waar op een bepaalde manier lijnen doorheen getrokken zijn. We gebruiken dit symbool tijdens rituelen met de familie-entiteiten.

Wiccatradities gebruiken het pentagram als voornaamste symbool.

Het aanduiden van de elementen

Heksen werken met de vier klassieke elementen: aarde, water, lucht en vuur. De symbolen die ze gebruiken komen uit de alchemie. Deze symbolen spelen soms een rol tijdens rituelen. Zelf gebruik ik deze symbolen nooit. Jij mag, net als ik, zelf bepalen of je ze wilt gebruiken of niet.

Poorten naar andere werelden

Bepaalde magische symbolen of sigils dienen als poort naar de andere werelden. In mijn traditie gebruiken we de symbolen van de familie-entiteiten als poort. Ik open de poort naar hun wereld door een symbool op de vloer te tekenen. Daarna maak ik contact met een entiteit. Ik sluit de poort door het symbool te verwijderen.

Godheden eren

Zelf werk ik niet met goden en godinnen, maar veel heksen die ik ken doen dat wel. Meestal hebben zij een altaar waarop ze symbolen neerleggen die een link hebben met een specifieke godheid. Zo kunnen ze met de energie van die godheid werken en daar hun voordeel mee doen.

Getallen als basis voor magische symbolen

Getallen kun je op veel manieren gebruiken om zegels te tekenen. Neem voor het tekenen van een persoonlijk symbool bijvoorbeeld je geboortedatum. Tel de cijfers daarvan op. Kom je uit op 36, dan plaats je 36 stippen op willekeurige plekken op een vel papier. Verbind de punten op gevoel met elkaar door één lijn te trekken. En voila, daar heb je een mooi persoonlijk symbool.

Voel je een connectie met een specifiek getal, dan kun je op dezelfde manier een zegel ontwerpen.

Kleuren en symbolen

Door symbolen in te kleuren geef je er extra kracht en energie aan mee. Gebruik kleuren die gevoelsmatig bij een bepaald doel passen. Vind je het moeilijk om te bepalen hoe je kleuren op magische wijze kunt gebruiken? Dan is de minicursus ‘Kleuren in hekserij’ iets voor jou. Je vindt hem hier.

Magische symbolen zijn krachtige hulpmiddelen

Je kunt symbolen voor veel doeleinden gebruiken. Zelf symbolen ontwerpen is niet moeilijk of ingewikkeld. Vertrouw op jouw innerlijke heks en laat je creativiteit en intuïtie de vrije loop. Symbolen hoeven niet mooi te zijn om goed voor je te werken. Maak ze zo eenvoudig mogelijk en houd je doel in gedachten. Dan zullen symbolen zeker iets toevoegen aan jouw hekserij.


Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden als heks begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…


Deel dit via:

You cannot copy content of this page