magie hekserij

Magie en magische rituelen

Geschatte leestijd: 24 minuten

Magie schuilt in kleine rituelen en simpele handelingen die grote impact hebben. Als heks kun je magie welbewust inzetten, met een duidelijk doel. Hieronder lees je meer over waarom magie werkt en wat je ermee kunt doen.

* Vanwege de leesbaarheid schrijf ik alleen over de vrouwelijke heks. Dat betekent echter niet dat elke heks een vrouw is. Iedereen, vrouw, man of anders kan een heks zijn.

Blog >> Magie en rituelen

Inhoudsopgave

Oude vormen van magie

Vroeger werd magie ook wel toverij genoemd en deze woorden hebben voor velen nog steeds een mysterieuze klank. Toch staat magie helemaal niet zover van het ‘gewone’ leven af als je zou denken. Mensen die niet met hekserij bezig zijn grijpen soms onbewust terug op oude volksmagie. Ze doen nog steeds dingen die voortkomen uit oude gebruiken, overtuigingen en bijgeloof. Dit zijn allemaal vormen van magie, bedoeld om de energieën om ons heen in ons voordeel te beïnvloeden. Hieronder vind je een paar voorbeelden:

  • Als er zout is gemorst gooien sommige mensen een snufje zout over hun linkerschouder om het kwaad af te weren. Dat komt voort uit de gedachte dat de linkerkant is gelinkt aan het kwaad, de duisternis en de duivel.
  • Iets afkloppen op eikenhout om het kwaad of ongeluk af te weren wordt tegenwoordig ook nog steeds gedaan.
  • Onder een ladder doorlopen zou ongeluk en het kwaad aantrekken. Daarom lopen de meeste mensen er liever omheen.
  • Een hoefijzer boven de deur ophangen (met de opening omhoog) is bedoeld om ongeluk af te weren en om geluk aan te trekken en te behouden.
  • Een kaars voor iemand branden is ook magie. Dat wordt veel gedaan om liefde, medeleven of helende energie naar iemand toe te sturen.
  • Het uitblazen van de kaarsjes op een verjaardagstaart waarbij je een wens mag doen is een veelvoorkomende vorm van volksmagie.

Waarom heksen magie gebruiken

Heksen voeren magische handelingen uit om iets speciaals te bereiken. Meestal is dat bedoeld om zichzelf of een ander ergens mee te helpen. Door het uitvoeren van magische handelingen probeert de heks iets of iemand een zetje de goede kant op te geven. Voorbeelden hiervan zijn liefdesmagie, magie voor succes en voorspoed en beschermingsmagie. In het laatste geval maakt de heks bijvoorbeeld een amulet die is bedoeld als huisbeschermer.

Je kunt magie voor elk denkbaar doel inzetten en op veel manieren worden vormgegeven.Hoe de magie tot stand komt, hangt af van de heks of wijze vrouw zelf. Zij bepaalt hoe ze het aanpakt en ze hoeft daarbij geen vastgestelde regels te volgen, al doen sommige heksen dat wel. Daarover lees je verderop meer.

LEES OOK: MAGIE EN RITUELEN

Hoe magie werkt

Zoals ik het meestal uitleg is magie het heel bewust bewerkstelligen van een verandering in het grote geheel. heksen noemen dat wel het Al, de Kosmos, het Universum, of zoals in mijn traditie Het Alles. Heksen geloven dat alles energetisch met elkaar verbonden is. Dat betekent automatisch dat magie alles te doen heeft met het opwekken, bundelen, uitsturen en aanraken van energie. Je verandert er iets aan en dat heeft een gevolg.

Breng je door middel van magie een verandering in Het Alles aan, dan kun je dat vergelijken met het aanraken van een groot spinnenweb. Je tikt een draadje van dat grote spinnenweb aan, waardoor er trillingen ontstaan. Die trillingen verplaatsen zich als een uitbreidende olievlek over het gehele spinnenweb. Je hebt door die ene kleine actie dus invloed uitgeoefend op dat grote spinnenweb.

Je kunt het ook vergelijken met een druppel water, die in een bak kalm water valt. Zodra de druppel het water raakt, verandert er iets aan het wateroppervlak. Er ontstaan rimpels die zich uitbreiden naar alle kanten en die zelfs het water eronder beïnvloeden. Als je magie bedrijft laat je figuurlijk gezien expres zo’n druppel vallen.

Wil je meer weten over rituelen en magie?

In deze toegankelijke heksenboekjes lees je wat rituelen en magie zijn, hoe je zelf (magische) rituelen kunt ontwerpen en uitvoeren en wat je ermee kunt doen. Alle boekjes staan vol handige informatie, weetjes, tips en voorbeeldrituelen.

hekserij

Werkt magie altijd?

Als je het eerder genoemde spinnenweb aanraakt of een druppel in een bak water laat vallen, weet je nooit precies wat er vervolgens zal gebeuren. Je weet alleen zeker dat er iets gebeurt. Dat is bij magie precies hetzelfde. De verandering vindt ongetwijfeld plaats, maar wat de uitkomst ervan is kun je niet met zekerheid voorspellen. Dat maakt dat magie altijd werkt, alleen weet je niet precies hoe.

Natuurlijk maakt het bij het spinnenweb heel veel verschil welke draad je aanraakt en hoe je dat doet. Een trillende dikke hoofddraad zal meer effect hebben dan het aanraken van een dun draadje in het midden. Misschien kan je, als je de juiste draad op de juiste manier aanraakt, wel een vliegje dat in het web gevangen laten ontsnappen, zodat het niet wordt opgegeten door de spin. Het kan ook gebeuren dat de spin tevoorschijn komt en op jou afrent. En dat het vliegje niet loskomt en toch wordt opgegeten. Dat weet je van tevoren nooit helemaal zeker.

Invloeden van buitenaf

Een andere reden waarom de uitkomst van magie altijd onzeker is, is dat jij niet de enige bent die er invloed op heeft. Nadat jij jouw aandeel hebt afgerond heb je geen invloed meer op wat er vervolgens gebeurt. Dat betekent niet dat magie bedrijven geen nut heeft. Heel vaak is magie zo krachtig dat het wel degelijk iets oplevert.

Misschien komt er tijdens het trillen van de draad die jij hebt aangeraakt wel een grote wesp aanvliegen, die zo hard in het web vliegt dat er draden breken. Daardoor bereiken de trillingen die jij hebt veroorzaakt het vliegje dat gevangen zit niet.

Kijk je naar de bak water, dan zie je hetzelfde. Jij hebt een druppel laten vallen en iets in gang gezet. Als het vervolgens gaat regenen, verstoren de nieuwe druppels die in de bak vallen de golven die jij met de druppel veroorzaakt had en zal ook het water eronder op een andere manier in beweging komen.

Wat je nodig hebt om magie te bedrijven

Een heks of wijze vrouw heeft in principe niets nodig om magie te bedrijven, behalve zichzelf. Het belangrijkst zijn intentie, focus en magische vaardigheden. Toch gebruiken de meeste heksen wel degelijk werktuigen tijdens het uitvoeren van magische rituelen. Denk bijvoorbeeld aan een heksenketel, kaarsen, een mes en stenen. Veel heksen hebben bovendien een of meer altaren waarop ze hun magische handelingen uitvoeren.

Zelf roep ik meestal de hulp in van een familie-entiteit als ik magie bedrijf. Anderen werken samen met geesten of goden. Voorouders kunnen eveneens fijne metgezellen zijn als het om magie bedrijven gaat. Het is afhankelijk van de heks of ze bepaalde entiteiten te hulp roept tijdens het uitvoeren van magische handelingen.

magie heksenketel

Witte en zwarte magie

Sporadisch komt het voor dat een heks magie en magische rituelen inzet om een ander te schaden. Dat wordt vervloeken of zwarte magie genoemd. De meeste heksen doen dit liever niet.

Kijk je onbevooroordeeld naar magie, dan bestaat er niet zoiets als witte of zwarte magie. Dat komt doordat magie een neutrale kracht is. Zoals eerder gezegd kan magie worden gebruikt om te helpen of te schaden. Hoe dat gebeurt wordt echter niet door de magie zelf bepaald. Magie is vergelijkbaar met een mes. Je kunt een mes gebruiken om eten te maken voor iemand die honger heeft, maar je kunt datzelfde mes ook gebruiken om iemand te verwonden of zelfs te doden. Maakt dat het mes slecht? Nee, want de persoon die het mes hanteert bepaalt waarvoor het gebruikt wordt. Met magie is dat precies hetzelfde. Magie en magische rituelen zijn om die reden neutrale middelen die door een heks gebruikt worden om iets te veranderen.

Als je goed weet wat de beste manier is om het spreekwoordelijke spinnenweb te laten trillen zoals jij wilt, dan heb je meer kans dat je magie de gewenste uitwerking heeft. Dan ontsnapt het vliegje zonder dat de spin op je af komt rennen. Oefening baart kunst. Dat geld ook voor magie. Hoe beter je weet wat je doet en hoe geoefender je bent, hoe groter de kans is dat je magie het gewenste effect zal hebben. Absolute zekerheid over de uitkomst is er echter nooit.

Regels en magie

Zoals ik hierboven al noemde houden heksen zich aan bepaalde regels als het gaat om magie. De meest voorkomende regels vind je hieronder.

De regel van drie

De regel van drie is afkomstig uit de natuurreligie Wicca. Het betekent dat alles wat je uitzendt drie keer naar je terugkomt. Daarmee wordt eigenlijk gezegd: gebruik niet zomaar magie maar wees er voorzichtig mee, want wat jij een ander aandoet, of dat nu positief is of negatief komt in drievoud naar je terug.

In mijn traditie volgen we de regel van drie niet. In plaats daarvan vinden we dat je verantwoordelijkheid bent voor je eigen daden. Voor mij betekent dit dat ik moet omgaan met de gevolgen van mijn magie. Ik geloof absoluut niet dat de energie die ik uitzend in drievoud naar mij terugkeert. Wel zou ik kunnen oogsten wat ik gezaaid heb. Dat is een nuanceverschil, want het heeft een meer subtiel en indirect effect. Ik krijg geen veelvoud terug van wat ik heb uitgezonden. Wel heb ik te maken met de gevolgen van mijn acties.

Doe wat je wilt zolang je niets of iemand schaadt

Ook deze regel is afkomstig van Wicca, al is de oorsprong van ‘doe wat je wilt’ ouder (zoek maar eens op Aleister Crowley). Naar mijn idee kun je deze regel beter niet te letterlijk nemen. Doe je dat wel dan zou je helemaal niets meer kunnen doen, omdat je altijd wel iets of iemand schaadt als je iets doet. Buiten kun je per ongeluk een insect doodtrappen en als je eet schaad je een plant of dier. Naar mijn idee betekent deze regel voornamelijk dat het goed is om altijd na te denken voor je actie onderneemt. Doe het niet zomaar en probeer de mogelijke gevolge te overzien.

Zoals eerder gezegd hou ik mij aan de regel ‘verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden’. De regel ‘doe wat je wilt zolang je niemand schaadt’ maakt geen deel uit van mijn traditie en wijze-vrouwenpraktijk. Ik handel naar eer en geweten en volg mijn intuïtie, normen en waarden als ik iets doe.

magie symbool

Magie gebruiken, ja of nee?

Voor mij is de magie waarbij ik een ingrijpende verandering teweegbreng meestal een laatste redmiddel. Ik voer zo’n ritueel alleen uit als alle andere middelen hebben gefaald. Dat gebeurt maar weinig, omdat er meestal een alledaagse oplossing voor een probleem is. Ik vind het meestal beter om dingen te accepteren zoals ze zijn. Ze gebeuren niet voor niets en er zijn vaak lessen in verborgen, zelfs als ik dat niet meteen inzie. Om die reden ben ik terughoudend als het om magie bedrijven gaat. Ik doe het niet heel vaak.

Andere, magische rituelen doe ik wel regelmatig. Dat zijn rituelen om anderen te helpen, of dagelijkse kleine rituelen waar magie aan te pas komt. Ik stuur mijn geliefden dan bijvoorbeeld geluk, liefde en gezondheid toe, of ik brand een kaars op mijn huisaltaar om mijn band met de familie-entiteiten te versterken.

Conclusie

Ik ken geen enkele heks die nooit magie gebruikt. Magie is verweven met het leven van een heks. Het schuilt in kleine dingen en als je goed oplet zie je dat ook. Dan kom je de magie van het leven overal tegen. Of je bewust magie wilt bedrijven om jouw leven en dat van anderen te beïnvloeden is jouw eigen keus en verantwoordelijkheid. Je kunt het doen, maar het hoeft niet perse. Baat het niet, dan schaadt het soms wel. Het is goed om dat in je achterhoofd te houden. Denk goed na voor je magie gebruikt en neem verantwoordelijkheid voor je eigen magische daden. En bovenal, sta open voor de magie die in kleine dingen schuilt.


Elke maand verstuur ik een mail vol heksenweetjes, tips, handige info en de nieuwste blogs. Schrijf je hieronder in.

VERGEET NIET OM JE INSCHRIJVING TE ACTIVEREN. CHECK JE SPAM!

hekserij

Over Yekaterina

Mijn naam is Yekaterina Siebelewsky en ik ben een wijze vrouw, ook wel traditionele heks genoemd. Ik ben ruim 40 jaar geleden als heks begonnen en net als ieder ander heb ik met vallen en opstaan geleerd wat hekserij inhoudt. Ik weet dus hoe moeilijk het kan zijn om je weg te vinden, zeker wanneer je net begint. Daarom deel ik mijn kennis en ervaringen graag met jou via mijn blogs, boeken en cursussen. Lees meer…


Deel dit via:

You cannot copy content of this page